Digitaal loket gemeente Landsmeer

Ontheffing van verkeersregels aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u ergens rijden of parkeren waar dat niet mag? Dan heeft u een ontheffing van de verkeersregels nodig. U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als u ergens wilt rijden, stilstaan of parkeren waar dat normaal niet mag, dan heeft u een ontheffing nodig. Bijvoorbeeld als u met een verhuiswagen over een fietspad moet rijden om bij uw nieuwe huis te komen. Of als u voor werkzaamheden uw auto op de stoep wilt parkeren.

  Aanpak

  De voorwaarden voor een ontheffing van de verkeersregels zijn:

  • De gemeente beheert de weg waarvoor u een ontheffing aanvraagt.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Meenemen

  Zo vraagt u een ontheffing van de verkeersregels aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • de reden
   • de datum en tijd
   • de plaats
   • het kenteken van het voertuig (voor zover van toepassing)

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de afwijzing van uw ontheffing. Doe dit binnen 6 weken na de datum op de afwijzing. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  24-04-2024