Digitaal loket gemeente Landsmeer

Openbare verlichting

Product informatie

  Inleiding

  Het onderhoud van de openbare verlichting verloopt volgens een vastgelegde planning. Iedere maand wordt, waar nodig, de openbare verlichting onderhouden. Dit betekent dat alleen bij storingen die de (verkeers)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen direct onderhoud wordt gepleegd.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Klachten en meldingen

  Storingen, klachten over defecte verlichting, ondeugdelijke verlichting, beschadigde lantaarnpalen en de tijdstippen van ontsteken van de verlichting kunt u bij de gemeente indienen: op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur, telefoon: 020 - 4877111, of via het meldingsformulier. Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij u het lichtmastnummer en de exacte locatie doorgeven.

  Maandelijks (de eerste volle week van de maand) wordt er een controleronde gereden, uw melding wordt dan in deze rit opgenomen. De planning vindt u onder het tabje: Meer informatie.

  Het komt voor dat het defect niet in de lantaarn zelf zit, maar in de stroomtoevoer. Dan schakelt de gemeente Liander in, de netbeheerder van het electriciteitsnet.

  Niet elk defect kan even snel worden opgelost, wij vragen hiervoor uw begrip.

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de straatverlichting binnen de bebouwde kom van de gemeentekernen Landsmeer, Den Ilp en Purmerland. Hierbuiten is alleen de Kanaalweg en Kanaaldijk nog in beheer bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De openbare verlichting van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is te herkennen aan het plaatje op de lantaarnpaal. Storingen betreffende het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kunt u doorgeven via telefoon: 072 - 582 8282.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  10-01-2020

  Informatie