Digitaal loket gemeente Landsmeer

Oplaadpalen elektrische auto's

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u geen eigen terrein of privé parkeerplaats waar u uw elektrische auto kunt opladen? Dan kunt u een oplaadpunt aanvragen. 

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Aanvraag

  U kunt een laadpaal aanvragen bij MRA via deze link. U moet bij aanvraag een koop- of leasecontract, eigendomsbewijs of document met vergelijkbare bewijskracht (zoals een kentekenbewijs of groene kaart op naam) van uw auto bijvoegen.

  Procedure

  Als MRA en gemeente het eens zijn over de locatie, wordt een verkeersbesluit genomen. Het verkeersbesluit komt 6 weken ter inzage te liggen, inwoners kunnen dan bezwaar indienen. Daarna wordt door Liander de stroomvoorziening geregeld. Dit kan enige weken duren. De parkeerplaatsen worden – als de ruimte dat toelaat - ingericht met een voorziening zodat er 2 auto’s gelijktijdig geladen kunnen worden.

  Plaatsing

  De plek wordt een openbare laadpaal en komt niet per definitie voor de deur van de aanvrager te staan. Bij het bepalen van de locatie wordt eerst gekeken of er geen andere laadpaal is binnen een aanvaardbare loopafstand. Is dat niet het geval dan wordt een logische locatie gezocht, waarbij getracht wordt overlast tegen te gaan.

  Voorwaarden

  1. U woont in de gemeente of u werkt minimaal 18 uur per week in deze gemeente.

  2. U rijdt of gaat een elektrische auto rijden die volgens de technische specificaties van de fabrikant minimaal 45 km volledig elektrisch kan rijden.

  3. U bent voor het parkeren van uw elektrische auto afhankelijk van een publieke parkeerplaats op straat.

  Laden of parkeren?

  Op de laadplekken mag uitsluitend geladen worden en niet geparkeerd. De bestuurder moet na het opladen het voertuig binnen een redelijke tijdsduur verplaatsen. Aan de hand van de kleur van de ledverlichting is te zien of een auto aan het laden is of dat deze geheel opgeladen is. De BOA’s letten hierop bij hun rondes, als een auto die opgeladen is na verloop van tijd niet is verplaatst, loopt de eigenaar het risico op een boete.

  Informatie

  Hier vindt u de plattegrond van laadpalen, ook de locaties die in behandeling zijn.

  Hoeveel kost het

  Voor de aanvraag en plaatsing worden geen kosten in rekening gebracht, gebruikers van de laadpalen betalen alleen de afgenomen elektriciteit.

  Bezwaar en beroep

  Het verkeersbesluit voor plaatsing van een laadpaal komt 6 weken ter inzage te liggen, in die periode kunt u bezwaar indienen.