Digitaal loket gemeente Landsmeer

Oplaadpalen elektrische auto's

Product informatie

  Inleiding

  Steeds meer mensen kiezen bewust voor het rijden met een elektrische auto. Hiermee bedoelen we niet alleen volledig elektrische auto's, maar ook hybride auto's. In het kader van het duurzaamheidsbeleid wil de gemeente Landsmeer elektrisch rijden bevorderen. 

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Aanvraag

  Het plaatsen van de laadpalen wordt verzorgd door Allego conform het door de gemeente opgestelde beleid. Zie onder de tab informatie voor dit beleid.

  U kunt een laadpaal aanvragen via deze link. U vindt daar ook een plattegrond waar de huidige laadpalen zich bevinden en informatie hoe aanvraag ingediend kan worden. Voor de aanvraag en plaatsing worden geen kosten in rekening gebracht, gebruikers van de laadpalen betalen alleen de afgenomen elektriciteit.

  Voorwaarden

  • De gebruiker is in het bezit van een elektrisch voertuig of kan aantoonbaar maken dat een dergelijk voertuig is aangeschaft maar nog niet is geleverd;
  • De gebruiker parkeert op de openbare weg en heeft geen mogelijkheden tot parkeren op eigen terrein of terrein van de werkgever. Onder parkeren op eigen terrein wordt ook bedoeld het parkeren in een garage of onder een carport;
  • De gebruiker bezit een elektrisch voertuig dat een minimale actieradius van 100 kilometer heeft.

  De plek wordt een openbare laadpaal en komt niet per definitie voor de deur van de aanvrager te staan. Bij het bepalen van de locatie wordt eerst gekeken of er geen andere laadpaal is binnen een aanvaardbare loopafstand. Is dat niet het geval dan wordt een logische locatie gezocht, waarbij getracht wordt overlast tegen te gaan.

  Procedure

  Als Allego en gemeente het eens zijn over de locatie, wordt een verkeersbesluit genomen. Het verkeersbesluit komt 6 weken ter inzage te liggen, inwoners kunnen dan bezwaar indienen. Daarna wordt door Allego in samenwerking met Liander de stroomvoorziening geregeld. Dit kan enige weken duren. De paarkeerplaatsen worden voorzien van een bord met 1 of 2 pijlen.

  Laden of parkeren?

  Een parkeerplaats die gebruikt mag worden voor laden, wordt gemarkeerd door een bord. Onder dit bord staan 1 of 2 pijlen. Een laadpaal heeft een voorziening zodat 2 auto’s gelijktijdig geladen kunnen worden.

  In eerste instantie wordt er 1 pijl geplaatst die wijst naar de plek die gebruikt mag worden als laadplek. De ernaast gelegen plek is wel beschikbaar voor laden, maar is een parkeerplaats en mag daarvoor ook worden gebruikt. Beide plekken zijn officiële laadplaatsen als het bord 2 pijlen bevat. Ter verduidelijking is (of wordt) in de bestrating een tegel geplaatst.

  Gebruik en handhaving

  Op de laadplekken mag uitsluitend geladen worden en niet geparkeerd. De bestuurder moet na het opladen het voertuig binnen een redelijke tijdsduur verplaatsen. De tweede aansluiting kan gebruikt worden om te laden en voor deze plek geldt dan (nog) geen beperking ten aanzien van het parkeren. Aan de hand van de kleur van de ledverlichting is te zien of een auto aan het laden is (blauw) of dat deze geheel opgeladen is (groen). 

  Het gebruik van de laadpalen wordt gemonitord, als blijkt dat de laadpaal veel gebruikt wordt, kan de tweede laadplek ingericht worden. De BOA’s letten hierop bij hun rondes, als een auto die opgeladen is na verloop van tijd niet verplaatst is, loopt de eigenaar het risico op een boete.