Digitaal loket gemeente Landsmeer

Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Ouderlijk gezag of voogdij hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over een kind. Gezamenlijk ouderlijk gezag vraagt u online aan bij de rechtbank. Ook het aanwijzen van een voogd kan online bij de rechtbank of via uw testament.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Ouderlijk gezag

  Ouderlijk gezag hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag.

  Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kan de vader of de duomoeder ouderlijk gezag aanvragen. Let op: door het kind te erkennen, heeft de vader of duomoeder nog geen ouderlijk gezag. Ouderlijk gezag vraagt u apart aan.

  Voogd

  Een voogd krijgt het gezag over het kind als de ouders niet meer voor het kind kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als beide ouders overlijden. Ouders kunnen iemand als voogd van hun minderjarige kind benoemen. Ook een rechter kan iemand als voogd aanwijzen.

  AanpakMeenemen

  Zo vraagt u het gezamenlijk ouderlijk gezag aan:

  • Ga naar de website Rechtspraak.nl.
  • Log in met uw DigiD.
  • Vul het aanvraagformulier in.
  • Wilt u het aanvraagformulier per post indienen? Stuur dan de volgende documenten naar de rechtbank:
   • het ingevulde aanvraagformulier
   • een afschrift van de geboorteakte van uw kind
   • een kopie van het identiteitsbewijs van beide aanvragers

  Zo wijst u een voogd aan:

  http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Formulieren/Documents/Verzoek-tot-het-gezamenlijk-uitoefenen-van-het-gezag-over-een-minderjarige.pdf

  Wet- en regelgeving

  Let op

  Vanaf 2023 krijgt u bij erkenning van een kind ook automatisch ouderlijk gezag samen met de moeder. Heeft u vóór 1 januari 2023 een (ongeboren) kind erkend, dan moet u het ouderlijk gezag apart aanvragen. Kijk daarvoor op Rechtspraak.nl.

  Hoe lang duurt het

  U krijgt binnen 2 weken een bevestiging thuisgestuurd.