Digitaal loket gemeente Landsmeer

Overlast vaartuigen

Product informatie

  Inleiding

  Veel Landsmeerders bezitten een boot, op drukke dagen zorgt dit soms voor overlast.

  Omschrijving

  Helaas zijn er veel (bijna-)ongelukken geweest als gevolg van te hard varen. Om ongelukken te voorkomen, is de maximum snelheid vastgesteld op 6 km per uur. Als bestuurder van een boot kunt u, als u te hard vaart, kinderen of zwemmers niet meer ontwijken. De politie treedt op tegen het overtreden van de regels voor het varen in de gemeente.

  De maximum snelheid dient ook om planten en walbeschoeiing te beschermen, want het riet en de walkant hebben veel te lijden van de golfslag van de boten die te snel varen. Ook boten de in het oevergewas afmeren veroorzaken grote schade aan dit gewas. Meer daarom af op plaatsen die daarvoor zijn aangelegd of in ieder geval op een plaats waar u geen schade aanricht.

  Spelregels 

  De politie controleert en handhaaft op basis van het Binnenvaart politiereglement (BPR). De belangrijkste regels voor Landsmeer:

  • de maximum vaarsnelheid bedraagt 6 km/uur.
  • de minimumleeftijd van de bestuurder van een motorboot die sneller dan 20 km/uur kan varen, is 18 jaar.
  • voor boten die sneller dan 20 km/uur varen, is een vaarbewijs nodig
  • afmeren in het oevergewas in verboden
  • water- en jetskiën is verboden
  • het lozen van afvalwater en afval in het water is verboden
  • een 'man over boord knop' (dodemansknop) is verplicht op elke snelle motorboot.

  Melden vaaroverlast

  Neem contact op met de wijkagent via 0900-8844 of doe ene melding via ons digitaal loket.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  06-06-2024