Digitaal loket gemeente Landsmeer

Parkeren in een blauwe zone

Product informatie

  Inleiding

  In een blauwe zone mag u 2 uur parkeren. Woont u binnen een blauwe zone en wilt u een ontheffing aanvragen klik dan op tabblad: Zo werkt het

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Iedereen wil graag in de buurt van het centrum of winkels parkeren. Daarom heeft de gemeente deze plaatsen aangewezen als blauwe zones. U mag daar alleen kort parkeren. Wilt u daar toch langer parkeren? Vraag dan bij de gemeente om een ontheffing. Die kan onder specifieke voorwaarden aan u worden verleend. De gemeente vraagt u om uw redenen.

  Onder de tab 'meer informatie' vindt u een plattegrond van de zones.

  Aanpak

  U vraagt de ontheffing bij de gemeente aan voor een motorvoertuig met meer dan twee wielen. U heeft voor de aanvraag een geldig kenteken van het voertuig nodig.

  De gemeente beslist binnen acht weken over uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag dan kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

  Meenemen

  Zo vraagt u een parkeerontheffing blauwe zone aan:

  • Neem contact op met de gemeente. U geeft door:
   • het kenteken van het voertuig
   • waarom u de ontheffing nodig heeft
   • waar u wilt parkeren
   • op welke dag u daar wilt parkeren
   • hoe laat u daar wilt parkeren
  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Lukt dat niet? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

  Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Daarmee laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

  Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  06-06-2024

  Informatie