Digitaal loket gemeente Landsmeer

Parkeren in een blauwe zone

Product informatie

  Inleiding

  In een blauwe zone mag u 2 uur parkeren. Bent u direct omwonende en wilt u een ontheffing aanvragen klik dan op tabblad: Zo werkt het

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Iedereen wil graag in de buurt van het centrum of winkels parkeren. Daarom heeft de gemeente deze plaatsen aangewezen als blauwe zones. U mag daar alleen kort parkeren. Wilt u daar toch langer parkeren? Vraag dan bij de gemeente om een ontheffing. Die kan onder specifieke voorwaarden aan u worden verleend. De gemeente vraagt u om uw redenen.

  Onder de tab 'meer informatie' vindt u een plattegrond van de zones.

  Aanpak

  U vraagt de ontheffing bij de gemeente aan voor een motorvoertuig met meer dan twee wielen. U heeft voor de aanvraag een geldig kenteken van het voertuig nodig.

  De gemeente beslist binnen acht weken over uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag dan kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

  Wet- en regelgeving

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  05-06-2023

  Informatie