Digitaal loket gemeente Landsmeer

Parkeren in een blauwe zone

Product informatie

  Inleiding

  In een blauwe zone mag u alleen kort parkeren. Wilt u toch langer parkeren? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Iedereen wil graag in de buurt van het centrum of winkels parkeren. Daarom heeft de gemeente deze plaatsen aangewezen als blauwe zones. U mag daar alleen kort parkeren. Wilt u daar toch langer parkeren? Vraag dan bij de gemeente om een ontheffing. Die kan onder specifieke voorwaarden aan u worden verleend. De gemeente vraagt u om uw redenen.

  Per 1 maart 2017 is de blauwe zone aangepast, parkeertijd blijft 2 uur. Onder de tab 'meer informatie' vindt u een plattegrond van de zones.

  Aanpak

  U vraagt de ontheffing bij de gemeente aan voor een motorvoertuig met meer dan twee wielen. U heeft voor de aanvraag een geldig kenteken van het voertuig nodig. U geeft bij aanvraag een verklaring over:

  • de reden
  • datum
  • tijdstip
  • plaats.

  De gemeente beslist binnen acht weken over uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag dan kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

  Wet- en regelgeving

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  07-11-2018

  Informatie