Digitaal loket gemeente Landsmeer

Paspoort of identiteitskaart aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Vraag een paspoort of identiteitskaart aan bij de gemeente waarin u woont. Bij de aanvraag moet u zelf aanwezig zijn. Dit geldt ook voor kinderen van alle leeftijden. Na 5 werkdagen kunt u het reisdocument ophalen.

  Omschrijving

  Een paspoort is een reisdocument waarmee u naar andere landen in de wereld kunt reizen. Voor sommige landen heeft u ook een visum nodig.

  Daarnaast is het paspoort een identificatiemiddel in Nederland. De identificatieplicht geldt voor personen vanaf veertien jaar.

  Het paspoort heeft een chip. Hierop staan een scan van uw gezicht en uw vingerafdrukken.

  Er is ook een (goedkopere) Nederlandse identiteitskaart. Hiermee kunt u alleen binnen een deel van Europa reizen. Wilt u weten welk reisdocument het beste bij u past? Lees dan ook de informatie over de Nederlandse identiteitskaart.

  Gaat u op reis met uw kind? En heeft u niet dezelfde achternaam? Er zijn landen die om een verklaring vragen waarin staat dat u de ouder of voogd bent. Vraag dit na bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

  U kunt bij de aanvraag van een nieuw paspoort de naam van uw echtgenoot of geregistreerd partner in het document laten opnemen. 

  Aanpak

  Iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan een Nederlands paspoort en een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

  Kosten

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een paspoort / identiteitskaart bedraagt:

  paspoort:            € 65,30 indien de aanvrager 18 jaar of ouder is (10 jaar geldig)

  identiteitskaart:   € 51,05 indien de aanvrager 18 jaar of ouder is (10 jaar geldig)

  paspoort:            € 52,- indien aanvrager jonger dan 18 jaar oud is (5 jaar geldig)

  identiteitskaart:   € 29,05 indien de aanvrager jonger dan 18 jaar oud is (5 jaar geldig) 

  Een paspoort / identiteitskaart met spoed aanvragen kost € 47,55 extra.

  Let op

  Laat u niet zomaar kopiëren!

  Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort. Geef nooit zomaar uw paspoort af. Als iemand een kopie wil hebben, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Geeft u een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. Schrijf op de kopie:

  1. dat het een kopie is

  2. aan welk bedrijf u de kopie geeft

  3. de datum waarop u de kopie heeft afgegeven.

  Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

  Termijn

  Na uw aanvraag duurt het vijf werkdagen voordat u het paspoort kunt ophalen. Heeft u het paspoort eerder nodig? Maak dan gebruik van de spoedprocedure. Als u het reisdocument vóór 12.00 uur aanvraagt, is het uiterlijk de volgende werkdag klaar. U betaalt dan een toeslag.

   

  Meenemen

  U neemt het volgende mee:

  • Alle reisdocumenten (zowel paspoorten als identiteitskaarten) die in uw bezit zijn. Heeft u een dubbele nationaliteit? Neem dan ook uw buitenlandse reisdocument mee.
  • Een recente, goed gelijkende kleurenpasfoto die aan alle eisen voldoet.

  Zo vraagt u een paspoort of identiteitskaart aan:

  • U komt naar het gemeentehuis.
  • U neemt al uw reisdocumenten mee, ook als deze verlopen zijn.
  • U neemt een recente, goed gelijkende kleurenpasfoto mee.
  • U betaalt uw paspoort of identiteitskaart bij de aanvraag.

   

  Vanaf 12 jaar mogen kinderen zelf een identiteitskaart aanvragen. Voor het aanvragen van een paspoort hebben kinderen tot 18 jaar toestemming van beide gezaghouder(s)/ voogd nodig. Deze toestemming kan schriftelijk of persoonlijk gegeven worden. De schriftelijke toestemming moet voorzien zijn van een handtekening en een kopie van het legitimatiebewijs. Komt u als gezaghouder(s)/voogd mee naar het gemeentehuis neem dan ook uw legitimatiebewijs mee.

   

  Is uw paspoort of identiteitsbewijs vermist, gestolen of heeft u een vermoeden van misbruik? Ga naar de gemeente om een nieuw reisdocument aan te vragen. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.  

   

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.