Digitaal loket gemeente Landsmeer

Peuteropvang

Product informatie

  Inleiding

  Peuteropvang is bedoeld voor kinderen van twee jaar tot de leeftijd waarop zij naar de basisschool gaan. Op de peuteropvang krijgen kinderen alle ruimte om te spelen en zich te ontwikkelen.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  De peuters leren om samen te spelen, rekening te houden met andere kinderen, op hun beurt te wachten, eerlijk te delen, en om te gaan met kleine teleurstellingen en problemen. Kinderen kunnen in Landsmeer twee dagdelen per week naar de peuteropvang. Een dagdeel duurt gemiddeld drie uur.

  Kwaliteit

  Peuteropvang moet aan de wettelijke regels voor kwaliteit en veiligheid voor kinderopvang voldoen. De GGD Zaanstreek-Waterland toetst dit regelmatig. Goedgekeurde locaties worden opgenomen in het landelijk register kinderopvang.

  Komt mijn kind in aanmerking?

  Ieder kind in de leeftijdscategorie van twee tot vier jaar komt in aanmerking voor peuteropvang.

  Hoe meld ik mijn kind aan?

  U kunt uw kind zelf aanmelden bij een peuteropvang. Aanmelden kan wanneer uw kind een tot drieënhalf jaar oud is. Wanneer uw kind ongeveer twee jaar is neemt de aanbieder contact met u op over de startdatum en de plaatsingsmogelijkheden.

  Let op! Als er een wachtlijst is krijgen kinderen met een (risico op) taalachterstand of een andere ontwikkelingsachterstand voorrang. Dit wordt een ‘vve-indicatie’ genoemd.

  Kinderopvang bij sociaal-medische problemen

  Heeft u behoefte aan kinderopvang, maar geen recht op kinderopvangtoeslag? Soms vergoeden wij een deel van de kinderopvang op sociaal-medische indicatie (SMI). Bijvoorbeeld als u door ziekte (tijdelijk) niet in staat bent om volledig voor uw kind(eren) te zorgen of als het voor de ontwikkeling van het kind noodzakelijk is dat het kind naar de kinderopvang gaat.

  Taalontwikkeling door voor- en vroegschoolse educatie

  Voor kinderen met een (dreigende) taalachterstand is er het programma voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De jeugdarts van de GGD bepaalt of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Bij VVE bezoekt uw kind vanaf de leeftijd van twee jaar vier dagdelen per week de peuteropvang. Het kind leert dan spelenderwijs de taal. De GGD weet welke organisaties VVE aanbieden.

  Hoeveel kost het

  U betaalt voor de peuteropvang een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage kunt u vinden op de website van de aanbieder.

  Mogelijk komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Bezoek de website toeslagen.nl om te kijken of u hier recht op heeft, en hoe u dit kunt aanvragen.

  Meer informatie