Digitaal loket gemeente Landsmeer

Peuterspeelzaal starten, aanvraag en registratie

Product informatie

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Ondernemers die een peuterspeelzaal willen beginnen, mogen dat niet zomaar doen. De peuterspeelzaal moet aan kwaliteitseisen voldoen. Wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld. Bijvoorbeeld voor het aantal beroepskrachten per groep. De gemeente zal deze eisen ook controleren.

  Heeft de gemeente uw plan voor een peuterspeelzaal goedgekeurd? Dan wordt uw bedrijf ingeschreven in het Landelijk register kinderopvang. Als de peuterspeelzaal ook voorschoolse educatie geeft, zal dit ook in het register worden opgenomen.

  Wilt u zien welke peuterspeelzalen al geregistreerd zijn in de gemeente? U kunt via het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) gratis in het register kijken.

  Als er iets wijzigt in uw gegevens, moet u dit doorgeven aan de gemeente.

  Aanpak

  De GGD controleert of de peuterspeelzaal aan de kwaliteitseisen voldoet. De eisen gaan over:

  • de veiligheid en gezondheid, 
  • de opleiding van uw personeel, 
  • de inzet van stagiaires, 
  • het aantal beroepskrachten in verhouding tot het aantal kinderen; 
  • de groepsgrootte, en 
  • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk.
  Meenemen

  Bij uw aanvraag zitten de volgende documenten:

  • een Verklaring omtrent het gedrag (VOG);
  • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs;
  • een bewijs van inschrijving in het handelsregister;
  • de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid; en
  • een pedagogisch beleidsplan.
  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  De gemeente reageert binnen tien weken op uw aanvraag.

  Contact

  U dient uw aanvraag in bij de gemeente waarin u de peuterspeelzaal wilt vestigen.