Digitaal loket gemeente Landsmeer

Politieke groepering inschrijven

Product informatie

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Nieuwe politieke groeperingen moeten zich inschrijven bij de Kiesraad. Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u meedoen aan de verkiezingen.

  Plaatselijk is het ook mogelijk een een politieke partij te starten. Deze partij doet dan alleen mee bij één provincie of één gemeente. De registratie wordt dan geregeld bij het centraal stembureau van de betreffende provincie of gemeente.
  Aanpak
  Vraag bij de Kiesraad naar de voorwaarden.Voor informatie over registratie van uw politieke partijk bij de gemeente kunt u zich wenden tot de medewerker Burgerservice.
  Meenemen

  Om een politieke groepering te laten registreren, heeft u nodig:

  • een afschrift van de notariële akte met de regels van de vereniging
  • een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom
  • de geldige verklaring van de politieke groepering die de gemachtigde en de plaatsvervangende gemachtigde aanwijst bij het centraal stembureau
  Wet- en regelgeving

  Contact

  Schrijf de nieuwe politieke groepering in bij de Kiesraad. Wilt u met een lokale politieke groepering meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen? U moet dit registreren bij het centraal stembureau van de gemeente.