Digitaal loket gemeente Landsmeer

Riool: gescheiden stelsel voor hemelwater

Product informatie

  Inleiding

  Door de klimaatverandering hebben we steeds meer te maken met (hevige) neerslag. Hemelwater en grondwater zijn in principe schoon. Zodra het schone water wordt aangesloten op de vuilwaterriolering wordt het vervuild. De afvalwaterzuivering kan daardoor minder goed zuiveren. 

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Aansluitingen van hemelwater en grondwater op de riolering zorgen voor overbelasting. Het gevolg is dat vuilwater in oppervlaktewater terecht komt en dat storingen, slijtage- en energiekosten van het systeem toenemen. De gemeente zet zich daarom in om gemengde aansluitingen tegen te gaan. Zo kan de afvoer van huishoudelijk afvalwater nu en in de toekomst worden gegarandeerd. Uw hulp is daarbij noodzakelijk. 

  Met ingang van 2013 is het lozen van hemelwater en/of grondwater op de riolering op diverse locaties verboden. Dit is te zien op de tekening gebiedsaanwijzing die hoort bij de ‘verordening afvoer hemelwater en grondwater Landsmeer’. Klik op de balk 'meer informatie'.

  Wij verzoeken bewoners dringend om de aansluitingen van hemelwater en/of grondwater van de gemeentelijke riolering af te koppelen. Het hemelwater en grondwater kan vervolgens wordt geloosd op de bodem of op het oppervlaktewater.

  Meer informatie