Digitaal loket gemeente Landsmeer

Riool: verantwoordelijkheden en rioleringsplan

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor aansluiting op dit hoofdriool.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Het is de verantwoordelijkheid van degene die afvalwater wil lozen om de aansluiting op het riool aan te vragen. Iedereen die afvalwater loost dient een rioolaansluiting te hebben voor zover een gemeentelijk rioleringsstelsel aanwezig is. Afvalwater en regenwater behoeven aparte aansluitingen.

  U bent verantwoordelijk voor de aansluit-leiding tot op het gemeentelijke hoofdriool, dus ook buiten uw erfgrens. De rioolaansluiting wordt door de gemeente gecoördineerd of aangelegd. De kosten van de aanleg zijn voor rekening van de aanvrager.

  Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Landsmeer is een belangrijk planningsinstrument in het gemeentelijke milieu- en infrastructuurbeleid op zowel financieel als materieel gebied. Het plan is het uitgangspunt voor een verantwoordelijk beheer van de riolering. Hoofddoel is een betere kwaliteit van het woon- en leefmilieu tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Voor de bepaling van de hoogte van het rioolrecht is het GRP een belangrijk gegeven. U vindt het plan onder 'meer informatie'.

  Meer informatie