Digitaal loket gemeente Landsmeer

Riool: verstopping

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente heeft de taak om ervoor te zorgen dat een verstopping van het hoofdriool snel en zonder kosten voor de gebruikers wordt verholpen.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Openbaar riool

  In het algemeen geldt dat bij een verstopping in het openbaar riool de buren ook problemen hebben om het afvalwater te lozen. Vermoedt u dat het openbaar riool is verstopt? Doe dan telefonisch melding van de verstopping bij de gemeente, telefoon: 020 - 4877 111.

  Wateroverlast door stortbuien

  Het komt steeds vaker voor dat er extreme regenval is, zelfs zo dat het riool de hoeveelheid water niet aan kan. Vaak is het genoeg om te wachten tot het water verwerkt is, alleen als de veiligheid in gevaar is kunt u de gemeente (tel 020-4877111) waarschuwen.

  Kosten

  Het ontstoppen van het hoofdriool is voor rekening van de gemeente. Om het dienstriool (de rioolleiding tussen het openbaar riool en de kadastrale eigendomsgrens van uw perceel) of het terreinriool (de rioolleidingen binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van uw perceel) te ontstoppen, dient u zelf een ontstoppingsbedrijf in te schakelen. In dat geval komen de kosten van de ontstopping voor uw eigen rekening.

  Rioolaansluitingsverordening

  In de gemeente Landsmeer is de verordening met aansluitvoorwaarden van kracht. In deze verordening staan voorwaarden voor een aansluiting op de gemeentelijke riolering en voor het verhelpen van verstoppingen. U vindt alle verordeningen op www.overheid.nl

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  04-06-2024

  Informatie