Digitaal loket gemeente Landsmeer

Rioolaansluiting aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente is verantwoordelijk voor het hoofdrioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool.

  De gemeente zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. Bent u nog niet aangesloten? Dien een aanvraag in bij de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  De gemeente verzorgt de aanleg van uw aansluiting tot maximaal één meter op uw eigen terrein met een ontstoppingsputje. Vanaf daar bent u zelf verantwoordelijk voor de aanleg. De kosten voor de aansluiting worden bij de aanvrager in rekening gebracht. De eigenaar van de woning, bedrijf of gebouw is daarna verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de aansluiting tot aan het hoofdriool. Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.

  Voor het invullen van het juiste formulier verwijzen wij u graag naar het tabje meer informatie. Klik hier voor de verordening aansluitvoorwaarden riolering Landsmeer.

   

  Aanpak

  Misschien heeft u een rioolaansluiting nodig vanwege een verbouwing. Of door een andere activiteit waar u een vergunning voor heeft. Lees in dat geval eerst de voorschriften van uw vergunning(en) voordat u een rioolaansluiting aanvraagt.

  Meenemen

  Zo vraagt u een rioolaansluiting aan:

  • Neem contact op de gemeente.
  • U geeft onder andere door:
   • uw contactgegevens
   • de plaats, maten, materiaal en type van uw aansluiting
   • een tekening van de leidingen
   • de reden van de aansluiting
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  U betaalt de kosten voor aanleg en aansluiting zelf.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  06-06-2024