Digitaal loket gemeente Landsmeer

Schoolkosten, bijdrage

Product informatie

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Op de basisschool en het voortgezet onderwijs zijn schoolboeken en leermiddelen gratis. Op een voltijdsopleiding in het mbo, vavo of particulier voortgezet onderwijs is dat niet zo.

  Zit uw kind op een van deze scholen? Is uw kind jonger dan 18 jaar? Vraag dan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een tegemoetkoming in de schoolkosten aan.

  Moet u ook lesgeld of cursusgeld betalen voor uw kind? Vanaf het schooljaar 2015-2016 verdwijnt de tegemoetkoming voor les- of cursusgeld. In plaats daarvan wordt het kindgebonden budget hoger. Op de website over toeslagen van de Belastingdienst kunt u lezen hoeveel kindgebonden budget u kunt krijgen.

  Aanpak

  De voorwaarden zijn onder andere: 

  • Uw kind is jonger dan 18 jaar en gaat nog naar school. 
  • U bent de ouder of voogd. 
  • Uw kind volgt één van de volgende typen onderwijs: mbo, vavo of particulier voortgezet onderwijs. 
  • Uw kind volgt volledig dagonderwijs.
  Meenemen
  Wet- en regelgeving

  Contact

  Vraag uw tegemoetkoming aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Gebruik hiervoor het digitale aanvraagformulier op de site van DUO, of ga naar een servicekantoor bij u in de buurt. U kunt er ook op de school van uw kind naar vragen.

  Adressen

  DUO - een tegemoetkoming aanvragen

  Postbus 764

  9700 AT Groningen

  (050) 599 77 55