Digitaal loket gemeente Landsmeer

Snuffelmarkt organiseren

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een snuffelmarkt organiseren? Vraag dan een vergunning aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als u een snuffelmarkt wilt organiseren, heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Op de snuffelmarkt verkoopt u tweedehands spullen. Bijvoorbeeld tweedehands kleding, oude boeken of antiek.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het aanvragen van een vergunning voor een snuffelmarkt zijn:

  • U houdt een snuffelmarkt in een gebouw (geen winkel).
  • In het bestemmingsplan staat dat u de snuffelmarkt mag organiseren.

  Termijn

  De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan dit verlengen met 8 weken.

  Contact

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  Meenemen

  Zo vraagt u een vergunning voor een snuffelmarkt aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres
   • wanneer en hoe laat u de snuffelmarkt wilt organiseren
   • het aantal kramen

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan binnen 6 weken beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  10-05-2021