Digitaal loket gemeente Landsmeer

Spandoek ophangen

Product informatie

  Inleiding

  Als u een spandoek langs of over de weg wilt ophangen, heeft u toestemming nodig. U vraagt dit aan bij de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Wilt u langs of over de weg een spandoek met gevoelens of gedachten ophangen? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Voor het ophangen van een spandoek met reclame heeft u een omgevingsvergunning nodig.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het ophangen van een spandoek met gevoelens of gedachten zijn:

  • Het spandoek is geen gevaar voor de veiligheid.
  • Het spandoek maakt het beheer en onderhoud van de weg niet onmogelijk.
  • Het spandoek veroorzaakt geen overlast.
  • De afbeeldingen en teksten op het spandoek zetten niet aan tot geweld.
  Meenemen

  Zo vraagt u toestemming aan voor het ophangen van een spandoek:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • waarom u het spandoek wilt ophangen
   • waar en wanneer u het spandoek wilt ophangen
   • wat er op het spandoek staat
   • hoe groot het spandoek is
   • hoelang het spandoek blijft hangen

  Hoe lang duurt het

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  21-04-2020