Digitaal loket gemeente Landsmeer

Spandoek ophangen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een spandoek langs of over de weg ophangen? Voor een spandoek met een persoonlijke boodschap houdt u zich aan de regels. Voor een spandoek met reclame vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Een spandoek mag geen gevaar voor het verkeer opleveren of overlast bezorgen.

  • Voor een spandoek met een persoonlijke boodschap houdt u zich aan de voorwaarden. Dat is bijvoorbeeld een spandoek met uw mening erop of om iemand te feliciteren.
  • Is het spandoek onderdeel van een demonstratie? Geef dat van tevoren door aan de gemeente.
  • Voor het ophangen van een spandoek met reclame heeft u een omgevingsvergunning nodig.
  Aanpak

  De voorwaarden voor het ophangen van een spandoek met een persoonlijke boodschap zijn:

  • Het spandoek is geen gevaar voor de veiligheid.
  • Het spandoek maakt het beheer en onderhoud van de weg niet onmogelijk.
  • Het spandoek veroorzaakt geen overlast.
  • U beschadigt geen bomen, lantaarnpalen, straatmeubels of andere openbare voorwerpen.
  • De afbeeldingen en teksten op het spandoek zetten niet aan tot geweld.
  Meenemen

  Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan voor een spandoek met reclame:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
  • Log in met eHerkenning.
  • U geeft onder andere door:
   • Waarom u een reclamespandoek wilt ophangen.
   • Waar u het spandoek wilt ophangen.
   • Wanneer u het spandoek wilt ophangen.
   • Hoe groot het spandoek is.
   • Eventueel: foto’s of tekeningen van het spandoek.
  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  23-04-2024