Digitaal loket gemeente Landsmeer

Starterslening aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Starters een kans op de koopwoningmarkt geven vinden we erg belangrijk. Daarom biedt onze gemeente de Starterslening. De Starterslening vult het verschil op tussen de prijs van het huis en het bedrag dat een starter maximaal kan lenen bij de bank. De Starterslening is altijd een aanvulling op een eerste hypotheek bij een andere geldverstrekker. Een huis dat onbetaalbaar lijkt, kan zo soms tóch gekocht worden.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  De starterslening + Combinatielening

  De starterslening bestaat uit 2 delen: Een (box 1) deel dat annuïtair wordt afgelost. En een (box 3) deel dat oploopt: de Combinatielening.

  Voor de Starterslening en de Combinatielening hebben starters de eerste 3 jaar geen maandlasten. De aflossing van de Starterslening wordt de eerste 3 jaar 'betaald' met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode worden (in principe) rente en aflossing betaald. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lossen beide leningdelen gelijk af.

   

  Aanpak

  Of u in aanmerking komt voor het aanvragen van een Starterslening wordt bepaald door de gemeente. De financiële toets die bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening en het verstrekken van de lening wordt door SVn verzorgd. De gemeente heeft voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen

  Onderstaande voorwaarden gelden:

  • U bent niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning;

  • U bent woonachtig in Landsmeer en staat ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie van de gemeente;

  • U bent in het bezit van een getekend voorlopig koopcontract (u stuurt een kopie hiervan mee met dit aanvraagformulier);

  • U gaat de woning waarvoor een starterslening wordt verstrekt zelf bewonen;

  • De woning waarvoor een starterslening wordt verstrekt staat in de gemeente Landsmeer;

  • Zowel de eerste hypotheek als de starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG);

  • De totale (aanschafkosten) koopsom van de woning mag niet hoger zijn dan het maximum volgens de meest actuele normen van NHG;

  • De starterslening is maximaal 20% van het totaal benodigde leenbedrag, met een maximum van € 35.000,-

   

  Meenemen

  Zo vraagt u een Starterslening aan:

  Hoeveel kost het

  Wat zijn de kostenAfsluitkosten, borgtochtprovisie NHG, notariskosten. Na 3 jaar (mogelijk) kosten voor een hertoets. Meer weten? Kijk op www.svn.nl/leningen/Landsmeer/Starterslening   

   

  Formulieren

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie