Digitaal loket gemeente Landsmeer

Stemmen bij volmacht

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u iemand anders machtigen om voor u uw stem uit te brengen? Dit kunt u op twee manieren regelen. Onderhands door overdracht van de stempas of schriftelijk. Deze beschrijving gaat over de schriftelijke volmacht.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Bent u zelf niet in de gelegenheid om uw stem uit te brengen op woensdag 15 maart 2017 en wilt u iemand uit een andere gemeente machtigen? U kunt dan met het formulier die persoon machtigen.

  Aanpak

  De gemachtigde is zelf ook kiesgerechtigd voor de Tweede Kamer verkiezing. Kiesgerechtigd is de op 30 januari 2017 in Nederland ingeschreven meerderjarige persoon met de Nederlandse nationaliteit.

  Meenemen

  Het verzoekschrift moet uiterlijk op 10 maart 2017 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2017) als kiezer is geregistreerd.

  Hij/zij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2017) als kiezer zijn geregistreerd in iedere willekeurige gemeente van Nederland.

  Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij/zij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.

  De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.

  Let op

  Wilt u iemand uit een andere gemeente machtigen om voor u uw stem uit te brengen? Vraag de machtiging dan schriftelijk aan met het formulier Model L8.

  Hoe lang duurt het

  Het verzoekschrift moet uiterlijk 10 maart 2017 bij de gemeente zijn.

  Contact

  Voor vragen kunt u contact opnemen met een medewerker van team Publiekscontacten

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  01-02-2017