Digitaal loket gemeente Landsmeer

Stemmen in het buitenland

Product informatie

Omschrijving

Nederlanders in het buitenland kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Woont u in het buitenland? Of bent u tijdelijk in het buitenland voor werk, vakantie of studie? Dan kunt u op verschillende manieren uw stem uitbrengen.

Wetgeving

Aanpak

U mag stemmen vanuit het buitenland als:

  • u Nederlander bent
  • u niet bent uitgesloten van het kiesrecht

Let op

Op 15 maart 2017 worden er Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Woont u in het buitenland? En u staat niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan moet u zich aanmelden als kiezer bij de gemeente Den Haag. Deze aanmelding moet uiterlijk 1 februari 2017 ontvangen zijn.

Stemmen per brief is ook toegestaan voor personen die kortdurend wegens beroep of werkzaamheden buiten Nederland verblijven. Formulier is digitaal beschikbaar.

Meenemen

U woont tijdelijk in het buitenland en staat nog ingeschreven in een Nederlandse gemeente. Dan kunt u op de volgende manieren uw stem uitbrengen:

  • per brief. Dien hiervoor een verzoek in via het aanvraagformulier. U geeft aan waar u het briefstembiljet wilt ontvangen. Stuur het formulier naar de gemeente waarin u staat ingeschreven. Dit kan tot 28 dagen voor de verkiezingen. Stuur een kopie van uw geldige Nederlandse identiteitsbewijs mee.
  • per machtiging. U machtigt iemand om voor u te stemmen in Nederland.

Woont u in het buitenland en staat u niet meer ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Meldt u zich dan aan als kiezer in het buitenland. Download hiervoor het formulier op de website van de gemeente Den Haag. Stuur een kopie van uw geldige Nederlandse identiteitsbewijs met het formulier mee. Dit kan van 6 maanden tot 6 weken voor de verkiezingen.