Digitaal loket gemeente Landsmeer

Subsidieaanvraag

Product informatie

  Inleiding

  U kunt bij de gemeente Landsmeer verschillende subsidies op het gebied van sport, recreatie en cultuur aanvragen. Er zijn drie verschillende soorten subsidies. 

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Budgetsubsidie

  • Doel: subsidiering op grond van prestaties Sociaal Domein
  • Grondslag: prestatiegerichte financiering
  • Met instellingen worden prestatieafspraken gemaakt en resultaten afgesproken

  Stimuleringssubsidie

  • Doel: subsidiering op grond van activiteiten
  • Grondslag: het organiseren van vernieuwende activiteiten die zijn opgezet vanuit samenwerking of maatschappelijke participatie.
  • Subsidiebedrag: maximaal € 1.500,-
  • Afhankelijk van de omstandigheden kan eigen inbreng een voorwaarde zijn.

  Eenmalige subsidie

  • Doel: aanmoedigen van eenmalige activiteiten
  • Grondslag: variabel, afhankelijk van de activiteit.
  • Subsidiebedrag: maximaal € 500,-
  • Eenmalige subsidies zijn gericht op het stimuleren van sociale cohesie binnen de gemeente Landsmeer. Initiatieven die hiertoe bijdragen kunnen een bijdrage van de gemeente krijgen om een bepaalde activiteit te realiseren. Eigen inbreng is een voorwaarde.

  De regels voor de subsidieverlening zijn opgenomen in de Algemene subsidieverordening Landsmeer 2021 en de bijbehorende Subsidieregels 2021, zie 'formulieren'.

  Hoe lang duurt het

  Een aanvraag voor een budgetsubsidie of stimuleringssubsidie wordt uiterlijk ingediend op 1 juli voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Een aanvraag voor een eenmalige subsidie dient minimaal tien weken voordat de aanvrager wil beginnen met de activiteit te worden ingediend. Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als de instelling hiervoor gebruik maakt van het daarvoor bestemde subsidieformulier. Op dit aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens moeten worden meegestuurd voor de beoordeling van het recht op subsidie.

  Contact

  Afdeling Sociaal Domein gemeente Landsmeer

  Telefoon: 020 - 4877111

  E-mail: subsidie@landsmeer.nl

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  09-04-2024