Digitaal loket gemeente Landsmeer

Tijdelijk bouwwerk plaatsen en gebruiken

Product informatie

  Inleiding

  U moet een melding doen of een vergunning aanvragen voordat u ergens een tijdelijk bouwwerk plaatst. Soms moet u ook een melding doen als u het bouwwerk gaat gebruiken.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Een tijdelijk bouwwerk is een bouwwerk dat maximaal 15 jaar op 1 plek staat. Voorbeelden van tijdelijke bouwwerken zijn: een noodlokaal bij een school, een bouwkeet, een noodwinkel, een strandpaviljoen en een noodwoning.

  Een bouwwerk moet passen in de omgeving en het moet voldoen aan technische eisen. Dit geldt ook voor een tijdelijk bouwwerk. De regels zijn wel minder streng voor een nieuw tijdelijk bouwwerk dan voor een nieuw blijvend bouwwerk.

  Tijdelijk bouwwerk plaatsen

  Meestal moet u alleen een melding doen als u een tijdelijk bouwwerk gaat plaatsen. Soms moet u een vergunning aanvragen. U moet bijvoorbeeld een vergunning aanvragen in de volgende gevallen:

  • Het bouwwerk is hoger is dan 5 meter.
  • Het bouwwerk past volgens het omgevingsplan niet op de plek.

  Tijdelijk bouwwerk gaan gebruiken

  In sommige gevallen moet u ook een melding doen voordat u een tijdelijk bouwwerk gaat gebruiken. Dit geldt in de volgende gevallen:

  • Er gaan mensen wonen in het bouwwerk vanwege kamerverhuur of zorg.
  • Bij normaal gebruik zijn er meer dan een bepaald aantal mensen in het bouwwerk.

  Controle technische eisen

  Gaat u een nieuw tijdelijk bouwwerk bouwen? Dan moet u misschien een kwaliteitsborger inhuren. Een kwaliteitsborger controleert of het bouwwerk technisch goed genoeg is. Een kwaliteitsborger is verplicht bij bijvoorbeeld een tijdelijke:

  • woning
  • veestal
  • fabriekshal
  • brug voor voetgangers of fietsers
  • zendmast
  Aanpak

  Een tijdelijk bouwwerk mag maximaal 15 jaar op 1 plek staan.

  Meenemen

  Zo doet u een melding of vraagt u een vergunning aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. U kunt dit meteen doen.
  • Log in.
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  De kosten kunt u vinden in de gemeentelijke Tarieventabel.  

  Hoe lang duurt het

  Minimaal 6 weken voor aanvang

  Bezwaar en beroep

  Bij een melding is bezwaar en beroep niet mogelijk.

  Bent u het niet eens met de beslissing over een vergunning? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken. Ook andere mensen mogen bezwaar maken.

  Heeft niemand gereageerd binnen de termijn van 6 weken? Dan is uw vergunning definitief.

  Heeft u bezwaar gemaakt? En bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u nog in beroep gaan.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.