Digitaal loket gemeente Landsmeer

Tijdelijke ontheffing van een straf aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u ernstig overlast veroorzaakt en hiervoor een straf gekregen? Kunt u zich om een goede reden niet aan uw straf houden? Vraag dan een tijdelijke ontheffing aan bij de burgemeester.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Als u ernstige overlast heeft veroorzaakt, kunt u hiervoor gestraft worden. De straf kan een gebiedsverbod, uitgaansverbod, samenscholingsverbod of een meldingsplicht zijn.

  Kunt u zich niet aan uw straf houden en heeft u hier een goede reden voor? U heeft bijvoorbeeld een gebiedsverbod, maar u moet toch in dat gebied zijn. Dan kunt u een tijdelijke ontheffing van uw straf aanvragen bij de burgemeester.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het aanvragen van een tijdelijke ontheffing van uw straf zijn:

  • U heeft een goede reden waarom u zich niet aan uw straf kunt houden.
  Meenemen

  Zo vraagt u een tijdelijke ontheffing van een straf aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  Wet- en regelgeving

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  10-05-2021