Digitaal loket gemeente Landsmeer

Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen

Product informatie

  Inleiding

  Bent u zelfstandig ondernemer en stopt u met uw bedrijf? Met de IOAZ-uitkering kunt u uw inkomen aanvullen. Vraag de IOAZ aan bij de gemeente. U doet dit voordat u stopt met uw bedrijf.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  IOAZ staat voor inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen. De IOAZ-uitkering vult het inkomen aan van zelfstandige ondernemers die stoppen met hun bedrijf. De hoogte van uw IOAZ-uitkering hangt af van:

  • uw inkomen
  • het inkomen van uw partner
  • uw eigen vermogen
  • het pensioen dat u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd

  Als u met meer mensen in huis woont is uw uitkering lager. U kunt dan de kosten voor levensonderhoud namelijk delen. Dit geldt niet voor thuiswonende kinderen jonger dan 21 jaar, studenten en huurders.

  Gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen komen soms ook in aanmerking voor de IOAZ-uitkering.

  Aanpak

  De voorwaarden voor de IOAZ-uitkering zijn:

  • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd.
  • U stopt binnen 1,5 jaar met uw onderneming.
  • Uw bedrijf voldeed elk jaar aan het urencriterium van de belastingdienst.
  • De winst van uw bedrijf was de laatste 3 jaar lager dan € 25.380 bruto per jaar (tarief per 1 juli 2019).
  • U verwacht dat uw inkomen in de toekomst lager wordt dan € 26.586 bruto per jaar (tarief per 1 juli 2019).
  • U werkt:
   • minstens 10 jaar als zelfstandige in Nederland, of
   • de laatste 3 jaar als zelfstandige en daarvoor 7 jaar in loondienst in Nederland.

  De IOAZ-uitkering vraagt u aan voordat u stopt met uw bedrijf.

  Meenemen

  Doe uw aanvraag maximaal 1,5 jaar voordat u stopt met uw bedrijf.

  Zo vraagt u de IOAZ-uitkering aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U heeft nodig:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • een bewijs van uw woonsituatie
   • bankafschriften van de afgelopen periode
   • uw boekhouding van de laatste 3 jaar
  Wet- en regelgeving

  Contact

  De IOAZ-uitkering vraagt u aan bij het Zelfstandigenloket Alkmaar. Het Zelfstandigenloket Alkmaar (ZLA) is elke werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur. Neem contact op via het telefoonnummer 14 072. Of stuur een e-mail naar zelfstandigenloket@alkmaar.nl .

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.