Digitaal loket gemeente Landsmeer

Uitstalling plaatsen bij een bedrijf

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een uitstalling bij uw bedrijf plaatsen? Dan heeft u soms een omgevingsvergunning nodig.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  U kunt een uitstalling plaatsen bij uw bedrijf. In uw uitstalling mag u producten uitstallen die in uw bedrijf verkocht worden. Een fietsenhandelaar kan bijvoorbeeld fietsen buiten uitstallen.

  Voor het plaatsen van uitstalling heeft u soms een vergunning nodig. Dit is afhankelijk van de locatie. De gemeente heeft namelijk gebieden aangewezen waarbinnen u zonder vergunning een uitstalling bij uw bedrijf mag plaatsen. U moet zich wel aan algemene regels houden.

  Buiten het aangewezen gebied moet u voor een uitstalling wel een vergunning aanvragen.

  Het kan zijn dat u precariobelasting moet betalen als u een uitstalling heeft. Dit is belasting die u aan de gemeente betaalt voor het gebruik van de openbare ruimte.

  Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het plaatsen van een uitstalling zijn onder andere:

  • U veroorzaakt geen overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer.
  • De uitstalling neemt zo min mogelijk ruimte in.
  Meenemen

  Zo vraagt u een vergunning aan voor het plaatsen van een uitstalling: 

  • Ga naar het Omgevingsloket
  • Doe de vergunningcheck. 
  • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen. 
  • Log in: 
   • voor uzelf: met DigiD 
   • voor een bedrijf: met eHerkenning 
  • U geeft door: 
   • waarom u de uitstalling wilt plaatsen 
   • welk soort uitstalling het is 
   • hoe groot de uitstalling is 
   • waar en wanneer u de uitstalling wilt plaatsen 
   • hoelang de uitstalling blijft staan 
  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  28-03-2024