Digitaal loket gemeente Landsmeer

Vakantie doorgeven bij bijstandsuitkering

Product informatie

  Inleiding

  Als u een uitkering heeft, mag u maximaal 4 weken per jaar op vakantie. Meld uw vakantie bij uw gemeente, vóór u op vakantie gaat.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Met een bijstandsuitkering mag u 4 weken per jaar van huis. Bijvoorbeeld naar het buitenland voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis.

  U kunt uw vakantiedagen in 1 keer opnemen of verspreiden. Tijdens uw vakantie krijgt u de bijstand doorbetaald.

  Aanpak

  De voorwaarden voor vakantie met een bijstandsuitkering zijn:

  • U mag maximaal 4 weken per jaar van huis.
  • U meldt het vooraf bij de gemeente.
  Meenemen

  Zo geeft u een vakantie door als u een uitkering heeft:

  • Neem contact op met de gemeente.
  Wet- en regelgeving

  Contact

  U kunt hiervoor een afspraak maken met de klantmanagers van de gemeente Waterland, die de uitvoering van sociale zaken voor de gemeente Landsmeer doen. Ook hebben zij wekelijks spreekuur op het gemeentehuis in Landsmeer.

  Voor vragen of voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar de Afdeling Zorg en Welzijn van de gemeente Waterland, telefoonnummer : 0299-658552.

  Als u een AIO-uitkering ontvangt (aanvullende bijstand op uw AOW-uitkering) moet u dit melden bij de Sociale Verzekeringsbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie