Digitaal loket gemeente Landsmeer

Vakantieverhuur woningen

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente vindt het belangrijk dat de woningen in Landsmeer deel uit blijven maken van de woningvoorraad en wil onduidelijkheid over het verhuren van woningen wegnemen. U vindt op deze pagina algemene informatie over vakantieverhuur en regels waaraan u zich als inwoner moet houden wanneer u toeristen in uw woning wil laten overnachten.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Vakantieverhuur is het verhuren van een woning of kamer aan toeristen. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee vormen van vakantieverhuur, namelijk Bed & Breakfast (B&B) en toeristisch verhuur. Voor de vestiging van een B&B is beleid opgesteld, maar toeristisch verhuur (o.a. Airbnb) is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan.

  1. Bed & Breakfast (B&B); een kleinschalige overnachtingsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf. Een B&B is gevestigd in een woonhuis of bijhuis terwijl de eigenaren van het betreffende huis woonachtig zijn in de woning.

  2. Toeristisch verhuur: Het aan toeristen verhuren van een gehele of gedeeltelijke woning zonder dat de bewoner aanwezig is. Toeristisch verhuur kan incidenteel of structureel zijn. In het geval van incidenteel verhuur wordt een woning waar een huishouden woont incidenteel verhuurd. Bij structureel verhuur gaat het om woningen die (geen hoofdbewoners hebben en) structureel als verblijfsaccommodatie verhuurd worden.

  Het blijkt niet voor iedereen duidelijk te zijn dat toeristisch verhuur van een woning niet is toegestaan, omdat het niet past binnen de woonbestemming en daarmee dus in strijd is met het bestemmingsplan. Voor de vestiging van een B&B is het bestemmingsplan leidend. Als iemand een B&B wil vestigen op een locatie waar volgens het bestemmingsplan minder ruimere regels gelden, dient een ruimtelijke afwijkingsprocedure gevolgd te worden.

  B&B Beleid

  Een B&B wordt in het ruimtelijk beleid aangemerkt als bedrijf aan huis en is bedoeld om te zorgen dat er mogelijkheden zijn voor kleine beroep- of bedrijfsuitoefeningen, die ondergeschikt zijn aan de woonfunctie en tegelijkertijd passen in de woonomgeving en hieraan geen afbreuk doen. Het B&B beleid hanteert de volgende definitie voor een B&B:

  Bed & breakfast is een kleinschalige overnachtingsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt. Een bed & breakfast is gevestigd in een woonhuis of bijhuis en wordt gerund door de eigenaren van het betreffende huis.

  Zie link beleid B&B , waar alle voorwaarden voor een B&B in zijn opgenomen.

  Toeristenbelasting

  Als u tegen betaling overnachtingen aanbiedt aan mensen die niet in Landsmeer staan ingeschreven moet u toeristenbelasting betalen. Dit geldt zowel voor ondernemers als voor particulieren. Deze heffing is niet afhankelijk van de manier waarop wordt geadverteerd of via welke kanaal de boeking tot stand is gekomen. Hieronder vallen dus ook overnachtingen die via verhuurplatforms, zoals Airbnb en Wimdu worden aangeboden.

  De toeristenbelasting wordt voor Landsmeer door gemeente Amsterdam geïnd. U kunt zich online via de volgende link aanmelden toeristenbelasting aanmelden en aangifte doen van de toeristenbelasting.

  Overlast voorkomen

  Voorkom dat uw gasten overlast veroorzaken. Maak daarom van tevoren duidelijke afspraken met uw gasten. Bijvoorbeeld over parkeren, het buiten zetten van afval, het gebruik van de tuin en het gebruik van rolkoffers in de vroege of late uren van de dag. Licht uw buren vooraf in en laat een telefoonnummer achter, zodat u of iemand namens u kan ingrijpen als u er zelf niet mocht zijn.

  Brandveiligheid

  Veiligheid van uw gasten en van u en uw omgeving is natuurlijk erg belangrijk. Bezoek daarom eens de website van Brandweer Zaanstreek-Waterland. Daar vindt u veel informatie over brandveiligheid zoals: de juiste blusmiddelen, rook- en CO-melders en hoe u bijvoorbeeld een vluchtplan kunt maken.

  Toezicht en handhaving

  De gemeente houdt toezicht op naleving van de gemeentelijke regels. Dat doet de gemeente op eigen initiatief, op basis van een vergunning of naar aanleiding van een klacht of verzoek. Wanneer blijkt dat de regels worden overtreden, kan de gemeente handhavend optreden. De wijze waarop wordt opgetreden is bepaald in het handhavingsbeleid.

  Meer informatie

  De informatie op deze pagina is samengevat en zo algemeen mogelijk gehouden. Als u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente komt dit najaar met een beleidsvoorstel inzake toeristisch verhuur van woningen.

   

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  26-07-2019