Digitaal loket gemeente Landsmeer

Verblijfsvergunning aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 3 maanden in Nederland wilt verblijven. Inwoners van EU/EER-landen en Zwitserland die in Nederland (willen) verblijven, hebben geen verblijfsvergunning nodig. U vraagt een verblijfsvergunning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Wilt u langer dan 3 maanden in Nederland verblijven en woont u niet in een EU/EER-land of Zwitserland? Dan vraagt u een verblijfsvergunning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

  Soms wilt u langer in Nederland blijven. Bijvoorbeeld als u bij uw familie in Nederland wil wonen. Of als u wilt werken of studeren in Nederland.

  Aanpak

  De voorwaarden om een verblijfsvergunning aan te vragen zijn onder andere: 

  • Voor het bezoeken van Nederland korter dan 3 maanden heeft u een geldig reisdocument (bijvoorbeeld een paspoort) nodig en meestal een visum. Inwoners van EU/EER-landen en Zwitserland hebben genoeg aan hun paspoort of identiteitskaart. 
  • Misschien wilt u langer dan 3 maanden in Nederland verblijven en hoort u niet tot de groep die hierboven is genoemd. Dan heeft u altijd een verblijfsvergunning nodig. Bovendien heeft u meestal een speciaal visum nodig om Nederland in te reizen. Dat visum heet een machtiging voor voorlopig verblijf (mvv). 
  Meenemen

  Zo vraagt u een verblijfsvergunning aan:

  • U neemt contact op met de IND.
  • U levert aan:
   • uw geldige identiteitsbewijs (uw reisdocument of ander document met daarin uw nationaliteit)
   • als u bent geboren in het buitenland: een geboorteakte (afhankelijk van uw geboorteland moet de akte zijn gelegaliseerd)
   • als u getrouwd bent: uw huwelijksakte
   • als u getrouwd bent geweest: de echtscheidingsakte of overlijdensakte van uw overleden partner

  De IND vraagt soms ook naar een bewijs dat u een woning in Nederland heeft. Dit bewijs kan zijn:

  • een huurcontract, of
  • een eigendomsbewijs, of
  • een verklaring van de hoofdbewoner van het pand 
  Wet- en regelgeving

  Let op

  Zodra het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat (brexit), heeft dit gevolgen voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk die in Nederland wonen. Lees op de website van de IND hoe u zich voorbereidt op de brexit.

  Adressen

  Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

  Postbus

  088 043 04 30

  De IND is geopend op werkdagen (maandag tot en met vrijdag).

  Veel vragen worden al beantwoord op de website van de IND. Als u er daar niet uitkomt, kunt u uw vraag stellen via Twitter (@IND_NL), het e-mailformulier of telefonisch. Ook kunt u langskomen bij 1 van de kantoren van de IND.