Digitaal loket gemeente Landsmeer

Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u schade of verwacht u die door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente om een vergoeding voor de schade vragen.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  De gemeente kan een bestemmingsplan vaststellen of wijzigen. Of een omgevingsvergunning afgeven voor afwijking van het bestemmingsplan. U kunt daardoor schade lijden. Dit heet planschade. De schade kan bestaan uit verlies van uw inkomsten of waardevermindering van uw woning. Bijvoorbeeld als de gemeente een weg aanlegt vlak achter uw huis en u hierdoor geluidsoverlast heeft.

  Misschien heeft u recht op een vergoeding. Een onafhankelijk adviseur doet onderzoek. Hij adviseert de gemeente of u wel of geen recht heeft op een schadevergoeding. De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele schadevergoeding.

  Aanpak

  De voorwaarden voor de vergoeding van planschade zijn onder andere:

  • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent bijvoorbeeld eigenaar, geen huurder). 
  • Er is schade vanwege planologische maatregelen (bestemmingsplannen). 
  • U vraagt de vergoeding aan binnen vijf jaar na de wijziging van het bestemmingsplan. 
  Meenemen

  Zo vraagt u een vergoeding voor de schade door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • welke schade u heeft
   • welk besluit de schade heeft veroorzaakt
   • waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding
   • welk bedrag u als schadevergoeding wilt krijgen
   • hoe u op dat bedrag komt
   • alle bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs)
   • uw handtekening
  •  U betaalt de aanvraagkosten.
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  U betaalt € 500,- als drempelbedrag vooruit. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen. Voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau bedraagt het drempelbedrag € 100,-. Wanneer u uiteindelijk planschade vergoed krijgt, dan krijgt u het drempelbedrag terug.

  Hoe lang duurt het

  Een aanvraagprocedure voor een vergoeding voor schade door een bestemmingsplan kan een paar jaar duren.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.