Digitaal loket gemeente Landsmeer

Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u schade of verwacht u die door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente om een vergoeding voor de schade vragen.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  De gemeente kan een bestemmingsplan vaststellen, wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven voor afwijking van het bestemmingsplan. U kunt daardoor schade lijden. Dit werd planschade genoemd. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Bijvoorbeeld als de gemeente een weg aanlegt vlak achter uw huis en u hierdoor geluidsoverlast heeft.

  Misschien heeft u recht op een vergoeding. Een onafhankelijk adviseur doet onderzoek. Hij adviseert de gemeente of u wel of geen recht heeft op een schadevergoeding. De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele schadevergoeding.

  Aanpak

  De voorwaarden voor de vergoeding van planschade zijn onder andere:

  • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent bijvoorbeeld eigenaar, geen huurder). 
  • Er is schade vanwege planologische maatregelen (bestemmingsplannen). 
  • U vraagt de vergoeding aan binnen vijf jaar na de wijziging van het bestemmingsplan. 
  Meenemen

  Zo vraagt u een vergoeding voor de schade door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • welke schade u heeft
   • welk besluit de schade heeft veroorzaakt
   • waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding
   • welk bedrag u als schadevergoeding wilt krijgen
   • hoe u op dat bedrag komt
   • alle bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs)
   • uw handtekening
  •  U betaalt de kosten bij uw aanvraag.
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  U betaalt € 500,- als drempelbedrag vooruit. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen. Voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau bedraagt het drempelbedrag € 100,-. Wanneer u uiteindelijk planschade vergoed krijgt, dan krijgt u het drempelbedrag terug.

  Hoe lang duurt het

  Een aanvraagprocedure voor een vergoeding voor de schade door een bestemmingsplan kan een paar jaar duren.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.