Digitaal loket gemeente Landsmeer

Vergunning voor buurthuis of kantine aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een buurthuis of kantine runnen? Vraag hiervoor een exploitatievergunning bij de gemeente aan.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Voor het runnen van een buurthuis of kantine heeft u vaak een exploitatievergunning van de gemeente nodig.

  Zodra er iets verandert, moet u dit binnen 3 dagen doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld als u een buurthuis of kantine overneemt. Of als uw bedrijf verhuist. Ook als u stopt met uw werkzaamheden moet u dit doorgeven.

  Wilt u alcohol verkopen in uw buurthuis of kantine? Dan moet u ook een drank- en horecavergunning aanvragen. De gemeente beslist op welke dagen en op welke tijdstippen u alcohol mag verkopen.

  Meenemen

  Zo vraagt u een exploitatievergunning voor een buurthuis of kantine aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft in ieder geval door:
   • een ingevuld aanvraagformulier
   • de plaats van het buurthuis of de kantine
   • wie het buurthuis of de kantine exploiteert

  Hoe lang duurt het

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag voor een exploitatievergunning. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  De gemeente beslist binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag voor de drank- en horecavergunning voor een buurthuis of kantine.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  10-05-2021