Digitaal loket gemeente Landsmeer

Voertuig op straat verkopen

Product informatie

  Inleiding

  Als u een voertuig parkeert om te verkopen, dan moet u zich aan een aantal regels houden.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  U mag niet zomaar ergens een voertuig parkeren om het te verkopen. Het is belangrijk dat de weg veilig blijft en er geen overlast is.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het verkopen van een voertuig op straat zijn:

  • het voertuig dat u wilt verkopen staat niet te lang op dezelfde plek
  • het uitzicht van omwonenden wordt niet verstoord
  • het voertuig dat u wilt verkopen is niet kapot
  Meenemen

  Zo vraagt u een ontheffing aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • waar u het voertuig wilt parkeren
   • wanneer u het voertuig daar wilt verkopen
   • hoe laat u het voertuig daar wilt verkopen
   • wat u precies gaat doen (soort activiteiten)
   • hoeveel ruimte u daarvoor nodig heeft
  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  28-03-2024