Digitaal loket gemeente Landsmeer

Voertuig op straat verkopen

Product informatie

  Inleiding

  U heeft een ontheffing nodig als u een voertuig wilt parkeren om het te verkopen. Vraag een ontheffing aan bij de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  U mag niet zomaar ergens een voertuig parkeren om het te verkopen. U moet daarvoor eerst een ontheffing aanvragen. Het is belangrijk dat de weg veilig blijft.

  Aanpak

  De voorwaarden om een voertuig op straat te verkopen, zijn:

  • Door de verkoop van het voertuig, of het te koop aanbieden, wordt de weg niet onveilig.
  • U heeft een geldig kentekenbewijs van het voertuig.
  • U heeft een ontheffing aangevraagd bij de gemeente.
  Meenemen

  Zo vraagt u een ontheffing aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • waar u het voertuig wilt parkeren
   • wanneer u het voertuig daar wilt verkopen
   • hoe laat u het voertuig daar wilt verkopen
   • wat u precies gaat doen (soort activiteiten)
   • hoeveel ruimte u daarvoor nodig heeft

  Hoe lang duurt het

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  10-05-2021