Digitaal loket gemeente Landsmeer

Vogelgriep

Product informatie

  Inleiding

  Vogelgriep is een ziekte die zeer besmettelijk kan zijn voor pluimvee, zoals kippen, eenden en kalkoenen. Vogelgriep wordt vaker aangetroffen in Nederland.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Vogels raken besmet met het vogelgriepvirus door direct contact met besmette vogels, door opname van het virus via de lucht of via besmet materiaal zoals mest. Het vogelgriepvirus kan Nederland onder meer binnenkomen door trekvogels in het voor- en najaar. Besmette dieren worden ziek en gaan vrijwel altijd dood. Het risico dat mensen besmet raken met het vogelgriepvirus is zeer klein. Het is goed om hier extra alert op te zijn.

  Symptomen

  Symptomen bij zieke dieren zijn:

  • Neusuitvloeiing
  • Schudden met kop
  • Afwijkend sociaal gedrag (bijvoorbeeld een gans die alleen zit in plaats van in een groep)
  • Afwijkende motoriek
  Meenemen

  Dode dieren moeten zo snel mogelijk opgehaald worden om verdere verspreiding te voorkomen. In verband met mogelijke overdracht op de mens is het belangrijk dat meldingen worden doorgegeven aan de dierenambulance die beschermingsmiddelen dragen bij het vangen/opruimen. 

  We volgen drie scenario’s namelijk:

  • Het dier is gevonden op particulier terrein. De melder zal zelf er voor moeten zorgen dat de dierenambulance Amsterdam wordt ingeschakeld. Wij kunnen deze informatie verstrekken.
  • Het dier is gevonden op terrein van de gemeente. Het verzoek is dat jullie een melding maken bij de dierenambulance Amsterdam 020-6262121.
  • Het dier is gevonden op terrein van HHNK. Het verzoek is de melding door te zetten naar HHNK middels email werkvoorbereidingW&W@hhnk.nl

   

  BELANGRIJK! Wanneer er nog sprake is van een levend dier is het nodig dat er iets over het beest heen geplaatst wordt een kistje, of een emmer om te voorkomen dat het dier zich nog gaat verplaatsen. Verzoek is dit te vragen aan de melder. In geen geval mag het dier met blote handen aangepakt worden.

  Via onderstaande link kan vrij eenvoudig gekeken worden welke wegen door wie beheerd worden. Dit kan gebruikt worden om te bepalen wie een en ander zou moeten opruimen.

  https://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/wegbeheerders

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  11-09-2023

  Informatie