Digitaal loket gemeente Landsmeer

Voornaam of achternaam wijzigen

Product informatie

  Inleiding

  Als u een goede reden heeft, kunt u uw naam wijzigen. Voor het wijzigen van uw voornaam dient u een verzoek in bij de rechtbank. Het wijzigen van uw achternaam doet u bij Justis.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  U kunt uw voornaam of achternaam wijzigen. Ook kunt u de naam van uw kinderen wijzigen. U moet wel voldoen aan strenge voorwaarden.

  Is de wijziging van uw naam goedgekeurd? Dan komt uw nieuwe naam in de basisregistratie personen (BRP). De gemeente voegt uw nieuwe naam ook toe aan uw geboorteakte. Instanties die gebruikmaken van deze gegevens krijgen hierover bericht.

  Aanpak

  U kunt uw voornaam of die van uw kind wijzigen als u een goede reden heeft. Bijvoorbeeld omdat u gepest wordt of omdat uw voornaam verkeerd gespeld is bij de geboorteaangifte.

  De voorwaarden om uw achternaam of die van uw kinderen te kunnen veranderen, vindt u op Justis.nl

  U kunt een dubbele achternaam voor uw kind of kinderen kiezen als uw oudste kind ná 31 december 2015 is geboren. Het kind of de kinderen kunnen dan de achternamen van beide ouders krijgen. U mag zelf de volgorde bepalen. U hebt tot 1 januari 2025 de tijd om de achternaam te veranderen.

  Meenemen

  U stuurt de volgende gegevens mee met uw aanvraagformulier:

  • schriftelijke aanvraag van wijziging;
  • geboorteakte van de persoon wiens naam wordt gewijzigd;
  • beschikking ouderlijk gezag (via de rechtbank)
  • akte van huwelijk of echtscheiding
  • uittreksel basisregistratie personen waaruit de verzorgingstermijn blijkt.
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  Het wijzigen van de achternaam zijn kosten aan verbonden. Voor de actuele hoogte kijkt u op www.justis.nl

  Let op

  Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind ook een dubbele achternaam geven. Is uw oudste kind geboren tussen 31 december 2015 en 1 januari 2024? U heeft tot 1 januari 2025 de tijd om de achternaam te veranderen.

  Hoe lang duurt het

  De aanvraagprocedure duurt ongeveer 6 maanden.

  Bezwaar en beroep

  U kunt binnen zes weken na het besluit uw bezwaar indienen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. Doe dit binnen zes weken na het besluit op bezwaar.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.