Digitaal loket gemeente Landsmeer

Voorschot op bijstandsuitkering

Product informatie

  Inleiding

  Als u een bijstandsuitkering aanvraagt moet de gemeente eerst een beslissing nemen. Als dit langer duurt dan 4 weken ontvangt u een voorlopig voorschot. De gemeente betaalt aan u het voorschot binnen 4 weken na uw aanvraag van een bijstandsuitkering.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Als u een bijstandsuitkering aanvraagt moet de gemeente uw aanvraag eerst beoordelen. Dit kan een aantal weken duren. Tot die tijd heeft u geen inkomen.

  Duurt het beoordelen van uw aanvraag langer dan 4 weken? Dan krijgt u een voorlopig voorschot, zodat u toch geld heeft. Dit voorschot hoeft u niet zelf aan te vragen. De gemeente betaalt u dit uit, als u aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt daarna iedere 4 weken een voorschot, tot de gemeente een beslissing heeft genomen.

  Blijkt later dat u toch geen recht heeft op bijstand? Dan moet u het geld dat u is voorgeschoten terugbetalen.

  Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering? Dan rekent de gemeente uit hoeveel bijstandsuitkering u had moeten ontvangen. De door u ontvangen voorschotten worden hiervan afgetrokken. Het verschil krijgt u uitbetaald als eerste uitkering. De uitbetaalde voorschotten hoeft u niet terug te betalen.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het ontvangen van een voorschot op een bijstandsuitkering zijn:

  • U heeft alle gegevens aangeleverd die de gemeente nodig heeft voor uw aanvraag van een bijstandsuitkering.
  • De gemeente heeft nog geen beslissing genomen of u een bijstandsuitkering krijgt.
  Meenemen

  De gemeente maakt het voorschot aan u over. U hoeft hiervoor niets te doen.

  Heeft u geen voorschot ontvangen? Neemt u dan contact op met de gemeente.

  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  De gemeente betaalt aan u het voorschot 4 weken na uw aanvraag van een bijstandsuitkering. Daarna ontvangt u het voorschot iedere 4 weken. Het voorschot stopt zodra de gemeente een beslissing heeft genomen over uw aanvraag voor een bijstandsuitkering.

  Contact

  U vraagt een bijstandsuitkering aan.

  Hiervoor kunt u een afspraak maken met de klantmanagers van de gemeente Waterland.

  De uitvoering van sociale zaken voor de gemeente Landsmeer is met ingang van 1 januari 2012 overgenomen door de gemeente Waterland.

  Voor vragen of voor het maken van een afspraak kunt u het volgende telefoonnummer bellen:0299-658552.

  Dit telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 16.30 uur.

  Er wordt wekelijk spreekuur gehouden op het gemeentehuis in Landsmeer.

  Bezoekadres:

  Gemeentehuis Landsmeer

  Raadhuisstraat 1

  Bezwaar en beroep

  U kunt geen bezwaar maken als de gemeente u geen of te weinig voorschot uitbetaalt. Is het voorschot voor u noodzakelijk? Dan kunt u de provincie vragen een uitspraak te doen. De provincie kan de gemeente opdracht geven om u een (hoger) voorschot uit te betalen.

  Deze uitspraak is geldig totdat de gemeente over uw aanvraag voor bijstand heeft beslist.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  14-03-2019