Digitaal loket gemeente Landsmeer

Waardevolle bomen

Product informatie

  Inleiding

  Gemeente Landsmeer beschikt over zeer oude en waardevolle bomen die de gemeente in bescherming neemt door het vaststellen van een waardevolle bomenlijst.

  Omschrijving

   Voor het samenstellen van deze lijst zijn er 4644 gemeentelijke en particuliere bomen en struiken in Landsmeer geanalyseerd. Hierbij kreeg iedere boom punten toegekend op basis van een aantal criteria zoals geschatte leeftijd, ecologische waarde, cultuurhistorische waarde of zichtbaarheid. Er zijn 29 bomen op particuliere en gemeentelijke grond als waardevol aangewezen. Al deze waardevolle bomen hebben een leeftijd tussen de 50 en 70 jaar, en zijn beeldbepalend voor de gemeente Landsmeer. Deze bomen mogen voortaan alleen nog worden gekapt als hier een vergunning voor wordt verleend door de gemeente.

  De lijst vindt u onder het kopje Meer informatie.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  04-06-2024

  Informatie