Digitaal loket gemeente Landsmeer

Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

Product informatie

  Inleiding

  Gaat u bouwen of verbouwen? Dan moet uw gebouw in de omgeving passen. Vraag hiervoor een welstandsadvies aan bij de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Uw bouwplannen moeten aan de welstandseisen voldoen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze voorwaarden beschreven in de welstandsnota. Een commissie van onafhankelijke deskundigen kijkt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Het resultaat van het onderzoek schrijft de commissie in het welstandsadvies. 

  Aanpak

  U kunt op de gemeentelijke website nakijken welke welstandseisen voor uw perceel gelden.

  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  De kosten kunt u vinden in de gemeentelijke Tarieventabel.

  Bezwaar en beroep

  U kunt tegen een advies van de welstandscommissie geen bezwaar maken.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  03-01-2023