Digitaal loket gemeente Landsmeer

WhatsApp Buurtpreventie

Product informatie

  Inleiding

  Veiligheid maak je samen. Door met elkaar een oogje in het zeil te houden. En dat kan tegenwoordig heel makkelijk met uw mobiel. Bijvoorbeeld met een Buurt WhatsApp-groep. Op de website van Stichting WhatsApp Buurtpreventie vindt u informatie over hoe u zo’n groep kunt opstarten. U kunt hier ook zien of er al een WhatsApp-groep actief is in uw buurt.

  Omschrijving

  WhatsApp buurtpreventiegroepen zijn een initiatief van bewoners en fungeren als extra ogen en oren voor de politie. Via de groep worden verdachte situaties gedeeld met aangesloten bewoners uit de buurt. Opvallende situaties waarbij je je afvraagt of ze wel kloppen; is het wel oké? Denk bijvoorbeeld aan (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling. Elke WhatsAppgroep heeft 1 (of soms 2/3) beheerders.

  Rol van de gemeente

  Gemeente en politie juichen het toe dat bewoners zich verantwoordelijk voelen voor de veiligheid in hun buurt. De gemeente faciliteert de groepen door op verzoek bordjes te plaatsen in die wijken waar WhatsAppbuurtpreventie aanwezig is. De gemeente plaatst de borden in overleg met de beheerder, maar behoudt wel het recht om de borden te verplaatsen als daar aanleiding toe is.

  Daarnaast houdt de gemeente een overzicht bij van namen en contactgegevens van beheerders van WhatsAppgroepen en brengt ze (desgewenst) in contact met de wijkagent van de politie. De gemeente is inhoudelijk niet verantwoordelijk voor wat er binnen een groep besproken/geappt wordt.

  Meer informatie

  Op de website WhatsAppbuurtpreventie staat meer informatie over wat het precies inhoudt en hoe men hier het beste mee om kan gaan. Ook kan een beheerder een groep aanmelden op de site (niet verplicht).

  Bij het opzetten van een WhatsApp-buurtpreventiegroep kunt u als beheerder ook een WhatsApp-bord laten plaatsen. Als er in uw wijk al borden hangen komen er geen extra borden bij. Als er in uw wijk nog geen borden hangen, dan kunt u contact opnemen met team Veiligheid via ons algemene telefoonnummer: 020- 48 77 111

   

   

   

   

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  26-01-2021