Digitaal loket gemeente Landsmeer

Woningzoekende, urgentieverklaring

Product informatie

Omschrijving

U kunt een urgentieverklaring aanvragen, als u dringend op zoek bent naar een huurwoning. Deze verklaring is er alleen voor noodgevallen.

Voor meer informatie over woning zoeken, kijk bij woonzoekende, inschrijvingsbewijs.

Aanpak

U kunt alleen een urgentiebewijs aanvragen als u:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA); 
  • Nederlander bent; 
  • geen gevangenisstraf, voorarrest, preventieve hechtenis, TBS en schulden heeft;
  • ingeschreven staat als woningzoekende bij Woningnet; 
  • niet in een woning zit voor tijdelijke huur.
  • minimaal 5 jaar achtereen officicieel woonachtig in Landsmeer

Kosten

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een voorrangsverklaring voor een sociale huurwoning € 59,35

Contact

U vraagt een urgentiebewijs aan bij de gemeente.

Meenemen

U levert bij de aanvraag onder andere:

  • een inschrijvingsbewijs dat aantoont dat u op zoek bent naar een woning;
  • financieel onvermogend bent;
  • een schriftelijke verklaring waarom u de aanvraag doet (bijvoorbeeld een verklaring van arts of psycholoog).

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

Bijgewerkt

20-05-2016