Digitaal loket gemeente Landsmeer

WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

Product informatie

  Inleiding

  In de jaarlijkse WOZ-beschikking vindt u de WOZ-waarde (waardebepaling) van uw pand of stuk grond. U ontvangt de WOZ-beschikking van de gemeente. Een taxatieverslag vraagt u op bij de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Bezitters van een woning, pand of perceel krijgen een WOZ-beschikking toegestuurd. Hierin staat de waarde van uw pand beschreven. WOZ staat voor waardering onroerende zaken en geldt voor een belastingjaar. Deze waarde wordt gebruikt om bijvoorbeeld de waterschapsbelasting, onroerende zaak belasting en het eigenwoningforfait te berekenen.

  Door onder andere verbouwing en afbraak kan de waarde van uw huis veranderen. U krijgt dan automatisch een nieuwe beschikking toegestuurd.

  Vanaf 2012 zullen eigenaren van woningen geen taxatieverslag(en) bij het aanslagbiljet/de woz-beschikking ontvangen. Deze kunt u voortaan met uw DigiD via de website raadplegen. Geen DigiD? Dan kunt u het taxatieverslag schriftelijk of telefonisch bij ons opvragen.

  Telefonisch: 020 255 4800

  Schriftelijk:

  Dienst Belastingen

  Postbus 23475

  o.v.v. Taxatieverslag

  1100 DZ Amsterdam

  website

   

  Aanpak

  De voorwaarden bij de WOZ-beschikking zijn:

  • De WOZ-waarde geldt voor 1 belastingjaar.
  • De WOZ-beschikking ontvangt u aan het begin van elk jaar.
  • De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  Het aanvragen van een taxatieverslag is gratis.

  Contact

  Het onderdeel Gemeentelijke Belastingen van de gemeente Landsmeer is uitbesteed aan de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam. U kunt voor vragen over gemeentelijke belastingen nog steeds, via een telefonische afspraak, terecht in het gemeentehuis van Landsmeer.

  Voor meer informatie over de heffingen, kwijtschelding en automatische incasso, kunt u telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 020 255 4800.

  Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met de WOZ-beschikking? Als u het niet eens bent met de uitspraak van de gemeente op uw bezwaar, kunt u binnen zes weken na ontvangst van de beslissing in beroep gaan. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 020 255 4800 of uw bezwaar indienen bij:

  Dienst Belastingen

  Postbus 23475

  o.v.v. Taxatieverslag

  1100 DZ Amsterdam

   

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.