Digitaal loket gemeente Landsmeer

WOZ-waarde en taxatieverslag inzien

Product informatie

  Inleiding

  Bezitters van een woning, pand of perceel krijgen een WOZ-beschikking toegestuurd. Hierin staat de waarde van uw pand beschreven. WOZ staat voor waardering onroerende zaken en geldt voor een belastingjaar. Deze waarde wordt gebruikt om bijvoorbeeld de waterschapsbelasting, onroerende zaak belasting en het eigenwoningforfait te berekenen.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Door onder andere verbouwing en afbraak kan de waarde van uw huis veranderen. U krijgt dan automatisch een nieuwe beschikking toegestuurd. Eigenaren van woningen ontvangen geen taxatieverslag(en) meer bij het aanslagbiljet/de woz-beschikking. Deze kunt u met uw DigiD via de website  van de gemeente Amsterdam raadplegen. Geen DigiD? Dan kunt u het taxatieverslag schriftelijk of telefonisch opvragen bij de gemeente. 

  Dienst Belastingen

  Postbus 23475

  o.v.v. Taxatieverslag

  1100 DZ Amsterdam

  telefoon: 020 255 4800

  website

   

  Meenemen

  Neem contact op met de gemeente als u denkt dat de WOZ-waarde niet klopt.

  Zo bekijkt u uw WOZ-waarde:

  • Aan het begin van het jaar krijgt u van de gemeente een WOZ-beschikking.
  • Hierop staat de WOZ-waarde van uw pand of grond. Op de beschikking staat ook hoeveel onroerendezaakbelasting u betaalt.
  • Wilt u weten hoe de WOZ-waarde is opgebouwd? U kunt het taxatieverslag bekijken via de gemeente.
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  Het bekijken van de WOZ-waarde en het taxatieverslag is gratis.

  Let op

  Het onderdeel Gemeentelijke Belastingen van de gemeente Landsmeer is uitbesteed aan de afdeling Belastingen Gemeente Amsterdam. Zij behandelen alle vragen, klachten en bezwaren over/tegen de gemeentelijke belastingaanslagen. 

  Contact

  Het onderdeel Gemeentelijke Belastingen van de gemeente Landsmeer is uitbesteed aan de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam. U kunt voor vragen over gemeentelijke belastingen nog steeds, via een telefonische afspraak, terecht in het gemeentehuis van Landsmeer.

  Voor meer informatie over de heffingen, kwijtschelding en automatische incasso, kunt u telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 020 255 4800.

   

  Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met de WOZ-beschikking? Als u het niet eens bent met de uitspraak van de gemeente op uw bezwaar, kunt u binnen zes weken na ontvangst van de beslissing in beroep gaan. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 020 255 4800 of uw bezwaar indienen bij:

  Dienst Belastingen

  Postbus 23475

  o.v.v. Taxatieverslag

  1100 DZ Amsterdam

   

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.