Digitaal loket gemeente Landsmeer

Zelf een trouwlocatie kiezen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u zelf uw trouwlocatie kiezen? Neem contact op met de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  U kunt zelf kiezen waar u trouwt. Misschien wilt u trouwen op een plek waar u een bijzondere herinnering aan heeft. De gemeente moet toestemming geven voordat u op deze plek mag trouwen. De locatie moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Daarom is het verstandig op tijd contact op te nemen met de gemeente. Die kan u ook vertellen of u eventueel nog vergunningen nodig heeft.

  Aanpak

  De voorwaarden die gesteld worden aan een trouwlocatie zijn:

  - een gebouw gelegen in de gemeente Landsmeer; het aangrenzende terras of tuin;

  - niet in strijd met veiligheid, openbare orde en goede zeden;

  - bereikbaar en toegankelijk voor een ieder (openbaarheid)

  De voorwaarden worden toegelicht in de door het college vastgestelde beleidsregels. Daarin staan onder andere ook randvoorwaarden vermeld mbt de arbeidsvoorwaarden voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. U gaat een overeenkomst aan met de eigenaar/beheerder van de verzochte locatie. De aanwijzing is alleen voor het gebruik als trouwlocatie gedurende de tijd dat de huwelijksceremonie duurt. Voor het huwelijksfeest gelden meer eisen.

  Meenemen

  Zo vraagt u toestemming aan voor een eenmalige trouwlocatie: 

  • U neemt contact op met de gemeente.

  Hoeveel kost het

  Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een huwelijkslocatie, niet zijnde het gemeentehuis, kost € 102,30

  Hoe lang duurt het

  Een verzoek voor eenmalig of incidenteel een trouwlocatie aan te wijzen dient tenminste 10 weken voor de huwelijksdatum worden ingediend.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie