Digitaal loket gemeente Landsmeer

Afvalwater lozen op riolering, vergunning

Product informatie

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente vraagt meestal advies aan het waterschap.

  Aanpak
  De eisen die aan de lozing zijn gesteld, verschillen per type bedrijf of inrichting.
  Meenemen

  U geeft informatie over de volgende zaken:

  • het waterverbruik
  • welke stoffen u wilt lozen
  • hoeveel stoffen u wilt lozen
  • hoe vaak u stoffen wilt lozen

  Met deze informatie wordt beoordeeld of er voorzieningen zoals een olieafscheider of vetvanger nodig zijn.

  Daarnaast zitten bij uw aanvraag de volgende stukken:

  • eerder verleende vergunningen. Bijvoorbeeld een vergunning van het waterschap, een milieuvergunning of een omgevingsvergunning
  • bevestigingen van eerder gedane meldingen op basis van milieuregels
  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  Contact

  U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online (OLO).

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  17-11-2022