Digitaal loket gemeente Landsmeer

Omgevingsvergunning aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Wie wil bouwen, verbouwen of iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit. U vraagt een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online.nl

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De reguliere procedure geldt voor een gewone omgevingsvergunning. Heeft de activiteit waarvoor u een vergunningaanvraag doet een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu.

  • Check op Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
  • Het bestemmingsplan kunt u inzien op de ruimtelijkeplannen.nl. In de voorschriften/regels van het bestemmingsplan ziet u wat er op uw locatie toegestaan is.
  • Als u een vergunning nodig heeft, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.

  Hier vindt u het stappenplan van een aanvraag.

  De leges (kosten) bestaan uit een percentage van de bouwsom inclusief BTW. De hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. U vindt de leges hier, Titel 2 hoofdstuk 3.

  Verklaring Vergunningvrij Bouwen

  Als u gaat (ver)bouwen dan zijn er een aantal activiteiten die mogelijk zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd. Het is mogelijk om voor deze activiteiten een Verklaring Vergunningvrij Bouwen aan te vragen bij de gemeente. De gemeente toetst dan of hetgeen u wilt realiseren inderdaad vergunningvrij is. Voor deze verklaring worden leges in rekening gebracht.

   

   

  Meenemen

  Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
   • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

   

   

  Let op

  Heeft u in 2023 een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

  Hoe lang duurt het

  Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

  Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

  Formulieren

  Bezwaar en beroep

  Bij de reguliere procedure:

  U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Als u het daarna niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

  Bij de uitgebreide procedure:

  U kunt in beroep gaan bij de rechtbank. Daarna heeft u de mogelijkheid van hoger beroep bij de Raad van State.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.