Digitaal loket gemeente Landsmeer

Monument verbouwen of slopen

Product informatie

  Inleiding

  Als u een monument wilt verbouwen, herstellen of slopen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. U vraagt deze vergunning aan via Omgevingsloket online.

  Omschrijving

  Als u een beschermd monument beheert, wilt u dat misschien verbouwen, herstellen of aanpassen. Het is mogelijk dat u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft.

  Voor standaard onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Dit geldt alleen als het uiterlijk van zowel het interieur als het exterieur van het monument niet verandert. Het kan hierbij gaan om:

  • Het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur
  • Het uitvoeren van kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen.

  Wanneer u in het monument aanpassingen doet kan dit ook vaak zonder vergunning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verwijderen van een niet-historische keuken of een niet-historisch plafond.

  Het is verstandig om van tevoren een vergunningcheck te doen op www.omgevingsloket.nl. Hier kunt u checken of u een vergunning nodig heeft.

  Aanpak

  U vraagt een omgevingsvergunning voor een monument aan als u:

  • Eigenaar bent van een gemeentelijk monument;
  • Een monument grondig wil verbouwen, restaureren of (gedeeltelijk) slopen;
  • Een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen;
  • In het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

  De gemeente kan bepalen hoe u moet slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht. 

  Kosten

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten.

  Let op

  Heeft u in 2023 een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

  Termijn

  Bij de normale procedure ontvangt u het besluit binnen acht weken. Deze termijn kan eenmalig door de gemeente verlengd worden met zes weken. In het geval van de uitgebreide procedure onvangt u het besluit binnen zes maanden. Deze termijn kan eveneens eenmalig met zes weken verlengd worden.

  Meenemen

  Neem contact op met de gemeente om uw plannen te bespreken. Doe dit ruim voordat u de vergunning aanvraagt. Zo heeft uw aanvraag meer kans van slagen.

  Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor een monument aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • Mogelijk heeft u de volgende stukken nodig:
   • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport
   • een bouwbestek
   • foto’s
   • een situatieschets
   • een korte beschrijving van het te slopen gebouw
   • een tekening van het gebouw met de maten (bijvoorbeeld een oude bouwtekening)
  • De monumentencommissie van de gemeente beoordeelt uw aanvraag. 

  Bezwaar en beroep

  Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan. Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt zijn noodzakelijk om uw aanvraag of melding af te handelen;
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier;
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen om uw aanvraag of melding te verwerken (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft);
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is om uw aanvraag of melding te verwerken;
  • Andere organisaties krijgen alleen toegang tot uw gegevens als dit wettelijk verplicht is;
  • Als u hierom vraagt vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.