Digitaal loket gemeente Landsmeer

Monument verbouwen of slopen

Product informatie

  Inleiding

  Als u een monument wilt verbouwen, herstellen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Als u een beschermd monument bezit, wilt u dat misschien wel verbouwen, herstellen of aanpassen. U heeft dan misschien een vergunning nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument. 

  Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Dat kan alleen als het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant van het monument niet verandert. Voorbeelden zijn:

  • bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur
  • kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen.

  Ook als u in het monument aanpassingen doet, kan dit vaak zonder vergunning.Denk aan het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond.

  Het is verstandig om vantevoren een vergunningcheck te doen op www.omgevingsloket.nl

  Aanpak

  U vraagt een omgevingsvergunning voor een monument aan als:

  • u eigenaar bent van een gemeentelijk monument
  • u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of (gedeeltelijk) slopen
  • u een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen
  • in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen

  De gemeente kan bepalen hoe u moet slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

  Meenemen

  Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor een monument aan:

  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • Mogelijk heeft u de volgende stukken nodig:
   • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport
   • een bouwbestek
   • foto’s
   • een situatieschets
   • een korte beschrijving van het te slopen gebouw
   • een tekening van het gebouw met de maten (bijvoorbeeld een oude bouwtekening)
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

  Hoe lang duurt het

  Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

  Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

  Bezwaar en beroep

  Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

  Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.