Digitaal loket gemeente Landsmeer

Financiële regeling voor een monument aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het kopen, onderhouden of restaureren van een monument. Waar u deze aanvraagt, hangt af van het soort subsidie of lening.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Er zijn drie soorten monumenten. Heeft u een monument? U komt dan misschien in aanmerking voor subsidie. Er zijn subsidies van de gemeente, de provincie en het rijk.

  De gemeente Landsmeer heeft geen financiële subsidiemogelijkheden, wel planologische compensatiemogelijkheden. Voor een rijksmonument kunt u steun krijgen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

  Wet- en regelgeving

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.