Digitaal loket gemeente Landsmeer

Alcoholvrije dranken schenken

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u alleen alcoholvrije dranken schenken in uw bedrijf? Dan heeft u misschien een drank- en horecaverlof nodig. U vraagt dit aan bij de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Als u in uw horecabedrijf dranken verkoopt, heeft u soms een drank- en horecaverlof nodig. Ook als u alleen alcoholvrije dranken schenkt. Ook verenigingen en stichtingen hebben dit verlof nodig. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een kerkelijke vereniging. U vraagt dit verlof aan voor de start van een horecabedrijf. Of bij een wijziging van uw bedrijf.

  Vaak moeten horecabedrijven daarnaast nog andere vergunningen aanvragen, zoals een exploitatievergunning. Heeft u een drank- en horecavergunning? Dan hoeft u geen verlof alcoholvrije dranken aan te vragen.

  De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen als u een drank- en horecaverlof aanvraagt.

  Aanpak

  De voorwaarden om een drank- en horecaverlof aan te vragen zijn onder andere:

  • De verlofhouder en beheerder staan niet onder curatele en zijn niet de ouderlijke macht of voogdij kwijt.
  • De verlofhouder en beheerder hebben geen strafblad.
  • De verlofhouder en beheerder zijn 18 jaar of ouder.
  Meenemen

  Zo vraagt u een drank- en horecaverlof aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U heeft nodig:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • het nummer van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
   • eventuele bouwtekeningen en plattegronden

  Hoe lang duurt het

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  03-11-2021