Digitaal loket gemeente Landsmeer

Horecabedrijf beginnen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een horecabedrijf beginnen? Bijvoorbeeld een café, restaurant of hotel? Vraag een exploitatievergunning aan bij de gemeente. Vaak moet u ook nog andere vergunningen aanvragen of meldingen doen.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Als u een horecabedrijf wilt exploiteren heeft u een exploitatievergunning nodig. Als u aan het horecabedrijf een wijziging aanbrengt of de exploitatie beëindigt, dient u hiervan binnen drie dagen melding te maken aan de gemeente.

  U heeft een horecabedrijf als u eten, (alcoholische-) drank en tabak verkoopt of slaapplekken verhuurt. Voorbeelden van horecabedrijven zijn een café, restaurant, snackbar, disco, buurthuis, clubhuis, kantine of hotel.

  De gemeente maakt afspraken met u over gedrag. Deze afspraken moet u nakomen.

  Aanpak

  De voorwaarden om een exploitatievergunning aan te vragen zijn onder andere:

  • Leidinggevenden hebben geen strafblad.
  • De vestiging van een nieuw horecabedrijf moet passen binnen het omgevingsplan van de gemeente.
  • De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen.

  De burgemeester toetst bij uw aanvraag de volgende voorwaarden:

  • De vestiging van het horecabedrijf mag niet in strijd zijn met een geldend omgevingsplan;
  • De woon- of leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde of veiligheid mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het horecabedrijf;
  • U dient als leidinggevende van goed levensgedrag zijn;
  • U dient de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.
  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  De burgemeester beslist binnen acht weken op uw aanvraag.

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Formulieren

  Contact

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de burgemeester op uw aanvraag, kunt u binnen zes weken na dat besluit bezwaar indienen bij de gemeente.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.