Digitaal loket gemeente Landsmeer

Bibob-onderzoek

Product informatie

  Inleiding

  Vraagt u een vergunning of subsidie aan? Of doet u mee aan een aanbesteding? De gemeente kan de betrouwbaarheid van u of uw bedrijf controleren. De gemeente doet dit met een Bibob-onderzoek.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Met een Bibob-onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. De gemeente kan een onderzoek doen als u een vergunning of subsidie aanvraagt. Of als u meedoet aan een aanbesteding. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat een vergunning, subsidie of aanbesteding misbruikt wordt voor criminele activiteiten.

  De gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob inschakelen. Dit bureau kan de gemeente adviseren. Of een extra onderzoek doen. Bijvoorbeeld als de gemeente te weinig informatie heeft om onderzoek te doen. Of als de officier van justitie hierom vraagt.

  De gemeente kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft ontvangen. Of als u de aanbesteding al gewonnen heeft.

  Blijkt dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw bedrijf omgaat? Dan kan de gemeente de vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken.

  Aanpak

  De gemeente kan de achtergrond van een ondernemer of van een bedrijf in een aantal gevallen onderzoeken. Bijvoorbeeld:

  • bij aanbestedingen door de gemeente in de sectoren bouw, milieu en ICT
  • bij de aanvraag van een vergunning uit de Huisvestingswet
  • bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning
  • bij de aanvraag van een exploitatievergunning
  • bij de aanvraag van een andere vergunning of subsidie
  • als u een vergunning heeft of subsidie ontvangt
  • als u een door de gemeente aanbestede opdracht uitvoert
  • bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente als partij betrokken is
  • als u een lokaal of regionaal evenement wilt organiseren
  • als u vuurwerk wilt importeren
  Meenemen

  Zo werkt een Bibob-onderzoek:

  • De gemeente vraagt u een Bibob-vragenformulier in te vullen.
  • De gemeente zet eventueel het Bureau Bibob in.
  • U krijgt bericht als de gemeente het Bureau Bibob inzet.
  • Bureau Bibob stuurt eventueel een advies naar de gemeente.
  • De gemeente neemt een beslissing.
  Wet- en regelgeving

  Bezwaar en beroep

  U kunt geen bezwaar indienen tegen een onderzoek of een negatief advies van Bureau Bibob. U kunt wél bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente naar aanleiding van een onderzoek. Ook is het mogelijk om uw aanvraag of offerte in te trekken. Dan laat de gemeente het onderzoek niet uitvoeren.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie