Digitaal loket gemeente Landsmeer

Asbest verwijderen

Product informatie

  Inleiding

  Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via Omgevingsloket online.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Asbest is kankerverwekkend materiaal. Daarom mag u niet zomaar asbest verwijderen. U moet eerst een sloopmelding doen voordat u begint met de werkzaamheden.

  Asbest kan voorkomen in:

  • vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
  • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
  • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
  • bloembakken
  • golfplaten (daken van schuren en garages)
  • standleiding (afvoer toilet)
  • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
  • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
  • oude huishoudelijke apparaten
  Aanpak
  Als u asbest wilt verwijderen moet u een sloopmelding doen.
  Meenemen

  Zo meldt u dat u asbest gaat verwijderen:

  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • U geeft aan dat u een melding doet (als particulier of namens een bedrijf).
  • U logt in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • U geeft onder andere door:
   • uw naam en adres (gebouweigenaar)
   • naam en adres van degene die het asbest gaat verwijderen
   • de dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen
   • de manier waarop u asbest gaat verwijderen
   • eventueel: een asbestinventarisatierapport
  De sloopmelding doet u ten minste vier weken voordat u wilt gaan slopen.
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

  Hoe lang duurt het

  Als bedrijf doet u de melding minimaal 4 weken van tevoren. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als het gaat om een reparatie, waarbij de bewoner niet 4 weken kan wachten op het weghalen van het asbest. Dan kunt u de melding minimaal 5 werkdagen van tevoren doen.

  Bent u particulier en verwijdert u het asbest zelf? Doe de melding minimaal 5 werkdagen van tevoren. 

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.