Digitaal loket gemeente Landsmeer

Calamiteiten in de zorg melden

Product informatie

  Inleiding

  GGD Amsterdam heeft toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo dienstverlening. Zij bewaakt en beschermt hiermee het publieke belang. Zorgaanbieders zijn verplicht het te melden als er fouten zijn gemaakt tijdens de uitvoering van een Wmo taak. Dit kunnen menselijke fouten zijn, maar ook seksueel misbruik, of het overlijden van een cliënt. Na de melding volgt een onderzoek door de GGD Amsterdam. Na afronding van het onderzoek volgt een advies aan de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Iedereen die met de situatie in aanraking is gekomen kan een melding doen. Dit kan de klant zelf zijn, ouders, mantelzorgers, maar ook zorgmedewerkers. De melding kan bijvoorbeeld gaan over het niet vakkundig handelen van een medewerker die de ondersteuning uitvoert of de afspraken met de cliënt niet nakomt. De toezichthouder bepaalt of er aanleiding is voor een onderzoek. Binnen drie werkdagen na de melding neemt de toezichthouder contact op met degene die de melding gedaan heeft. Voor overleg of advies kunt u contact opnemen met het Team Toezicht van GGD Amsterdam (afdeling Hygiëne en Inspectie).

  U kunt hier een melding doen. U wordt doorverwezen naar de website van de GGD.

  Contact

  Team Toezicht GGD Amsterdam (Hygiëne en Inspectie)

  Telefoon: (020) 555 5581 

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  31-03-2020

  Informatie